Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

De tarieven kunnen verschillen per gemeente en per locatie.
Werkende opvoeders van peuters die gebruikmaken van peuteropvang in een peutercentrum kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst.

Klik op een van onderstaande links om de tarieven voor onze locaties per gemeente te bekijken:

Kosten en facturering
  • De kosten worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht, op basis van het overeengekomen aantal uren dat uw peuter onze locatie bezoekt.
  • Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet in rekening gebracht.
  • De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.
  • Werkende opvoeders van peuters kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst.
Afwezigheid door ziekte of vakantie

Ruilen ten gevolge van niet afgenomen, overeengekomen dagdelen is niet mogelijk. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als uw peuter ziek is of buiten de schoolvakanties of vrije dagen met vakantie is. Ook vindt er geen creditering plaats van de in rekening gebrachte kosten.