Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

De tarieven kunnen verschillen per gemeente en per locatie.
Werkende opvoeders van peuters die gebruikmaken van peuteropvang kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. Lees daarom ook onze informatie over de kosten van kinderopvang.

Klik op een van onderstaande links om de tarieven voor onze locaties per gemeente te bekijken:

Kosten en facturering
  • De opvangkosten worden op jaarbasis berekend en vervolgens in 12 gelijke delen maandelijks vooruit in rekening gebracht. 
  • Basisschoolvakanties worden bij berekening van de kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet in rekening gebracht.
Afwezigheid door ziekte of vakantie

Ruilen ten gevolge van niet afgenomen, overeengekomen dagdelen is niet mogelijk. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als uw peuter ziek is of buiten de schoolvakanties of vrije dagen met vakantie is. Ook vindt er geen creditering plaats van de in rekening gebrachte kosten.