Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

Uw kind is welkom zodra het 2 jaar is. Bij de aanmelding van uw kind kunt u de gewenste startdatum aangeven. Dit kan ook een datum in de toekomst zijn. Indien gewenst kan uw kind ook later starten dan de dag waarop het 2 jaar wordt.
De minimale afname voor peuteropvang is 2 dagdelen per week. Peuters met een VVE-indicatie bezoeken de peuteropvang 4 dagdelen per week.

Wachtlijst

Soms is er een wachtlijst. Per dagdeel plaatst Spelenderwijs maximaal 16 kinderen per groep. Kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding.

Als er sprake is van een wachtlijst, dan kunnen kinderen zonder VVE-indicatie maximaal twee dagdelen per week de peuteropvang bezoeken. Is er geen wachtlijst en zijn er voldoende plaatsen vrij, dan kan uw kind meerdere dagdelen per week de locatie bezoeken.

Voorrang bij plaatsing

Kinderen die in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zijn geplaatst, komen vier dagdelen per week naar de peuteropvang. U kunt bij de kindadministratie tussentijds informeren naar mogelijk aanwezige wachtlijsten.

Heeft uw peuter een VVE-, een medische en/of sociale indicatie? Laat dit dan weten aan de leiding. Wij kunnen ervoor zorgen dat uw peuter voorrang krijgt en versneld wordt geplaatst. Als het nodig blijkt te zijn, wordt de verwijzende instantie geraadpleegd.

Verhuizing

Kinderen die binnen dezelfde gemeente verhuizen en al een locatie van Spelenderwijs bezoeken, krijgen voorrang bij plaatsing. Kinderen die na een verhuizing in een van de gemeenten komen wonen waar Spelenderwijs opvang aanbiedt én in hun vorige woonplaats ook al peuteropvang bezochten, worden met voorrang geplaatst. Wij vragen u dan een bewijs van inschrijving te laten zien. Indien het een locatie van Spelenderwijs betreft, hoeft dat uiteraard niet.

Kinderen die onze peuteropvang bezoeken en buiten de gemeente gaan wonen, blijven welkom bij Spelenderwijs, wanneer ze in hun nieuwe woonplaats nergens kunnen worden geplaatst en ouder zijn dan 3,5 jaar.