Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

Samen spelen met andere peuters is belangrijk; het is leerzaam en plezierig. Kinderen ontwikkelen sociale vaardigheden zoals delen, communiceren, rekening houden met elkaar, vriendschappen sluiten en ruzies bijleggen. En ze leren omgaan met kinderen van verschillende aard. Op allerlei manieren stimuleren de pedagogisch medewerkers het samenspel met andere kinderen en leren ze peuters wat het betekent om deel uit te maken van een groep.

Materialen en activiteiten

Het aanwezige spelmateriaal en meubilair, de inrichting en mogelijkheden van de ruimte, en het activiteitenaanbod zijn ook van grote invloed op de ontwikkeling van peuters die de peuteropvang van Spelenderwijs bezoeken. 

Alle locaties zijn aangepast aan de behoefte van peuters en bieden keuzemogelijkheden die aansluiten bij de belangstelling en de ontwikkeling. Er zijn uiteenlopende speelmogelijkheden die het kind uitdagen. Verschillende materialen zijn direct voor het kind toegankelijk en het pakket is samengesteld met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden, zoals de sociaal-emotionele, motorische, verstandelijke en taalontwikkeling.
Op verschillende manieren wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de grove motoriek. Ook de buitenruimten zijn aangepast aan peuters. Omdat spelen met zand voor peuters van grote waarde is, beschikken alle locaties voor peuteropvang over een zandbak.

De ruimten

Alle locaties voor peuteropvang beschikken over minimaal één groepsruimte. De locaties die in een basisschool gehuisvest zijn, maken ook gebruik van de aanwezige speellokalen. Hier vinden activiteiten plaats die gericht zijn op de ontwikkeling van de grove motoriek, zoals fietsen of bewegingsoefeningen. Soms worden speellokalen gezamenlijk met groep 1 en/of 2 van de basisschool gebruikt, bijvoorbeeld bij activiteiten zoals de sinterklaasviering.
Sommige locaties beschikken over een (extra grote) gang of ontvangstruimte waar peuters kunnen spelen. Ook hierbij gaat het vooral om de ontwikkeling van de grove motoriek te stimuleren.

Samen spelen en leren gebeurt in alle peutergroepen volgens een vast dagritme. De invulling hiervan kan echter per locatie verschillen.