Bezig met laden...
Buiten­schoolse opvang
Op een locatie bij u in de buurt

Bij Spelenderwijs kunt u rekenen op goede zorg voor uw kind, in een veilige omgeving. Persoonlijke aandacht is vanzelfsprekend, ook als het druk is. Met leuke, leerzame en verrassende activiteiten inspireren we de kinderen en dagen we ze uit. We helpen ze spelenderwijs te leren en te ontdekken.

De buitenschoolse opvang is gedurende 52 weken per jaar geopend. De exacte openingsdagen en -tijden kunt u lezen op de locatiepagina van de BSO van uw keuze.

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar

die naar de basisschool gaan, is er het hele jaar door buitenschoolse opvang:

  • voor en na schooltijd (vso en nso)
  • in de reguliere schoolvakanties (vakantie-opvang)
  • tijdens studiedagen
  • op maat

Alle locaties van Spelenderwijs waar BSO wordt aangeboden, bevinden zich in of direct bij de basisschool. De kinderen worden onder begeleiding naar school gebracht en van school gehaald.

Activiteiten

De BSO's van Spelenderwijs werken met thema's; ieder kwartaal staat een ander thema centraal. Iedere BSO besteedt op een eigen manier aandacht aan elk thema. Dat gebeurt wel altijd in overleg met de kinderen. Wat speelt er bij de kinderen rondom dit thema, waar liggen hun interesses? Zo weten we zeker dat de aangeboden activiteiten passen bij de leeftijd en leefwereld van de kinderen.

Vanzelfsprekend is er alle ruimte voor ‘vrije tijd’ en eigen activiteiten. Aan sommige activiteiten kan vrijwillig worden deelgenomen. Soms wordt dan een ouderbijdrage gevraagd.

Opvang in vakanties en op studiedagen

Tijdens de schoolvakanties en op studiedagen zijn de kinderen op de vaste, overeengekomen dagen welkom bij de BSO tussen 7 en 19 uur. De pedagogisch medewerkers zorgen voor vakantiesfeer. Muziek maken, een boswandeling of een bezoek aan de kinderboerderij horen daar zeker bij. 

Tijdens vakanties kunnen verschillende BSO’s van Spelenderwijs worden samengevoegd.
Het aantal kinderen neemt door samenvoeging per dag toe. Hierdoor kunnen vaker twee pedagogisch medewerkers (1 van de ene locatie en 1 van de andere locatie) ingezet worden. Zo ontstaan er meer mogelijkheden om leuke activiteiten uit te voeren met de kinderen. Door het samenvoegen hebben de kinderen meer en andere kinderen om zich heen om mee te spelen. Bovendien is de keuze in activiteiten groter.

Sluitingsdagen

Tijdens algemeen erkende feestdagen zijn de locaties gesloten. Dat is op paasmaandag, Koningsdag (27 april), Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag.

Op 24 en 31 december zijn alle locaties (indien deze data niet in het weekend vallen) tot 17.00 uur geopend.