Bezig met laden...

Onze visie speelt een rol in de dagelijkse praktijk. In ons pedagogisch beleidsplan ligt vast hoe Spelenderwijs invulling geeft aan pedagogisch werken met kinderen. Op alle locaties wordt vanuit dit plan en onze visie gewerkt. Bovendien heeft elke locatie een eigen pedagogisch werkplan waarin de concrete uitwerking is beschreven van de dagelijkse praktijk en het pedagogisch handelen. Erin is onder andere vastgelegd hoe de medewerkers inspelen op de behoefte van elk kind, hoe ze invulling geven aan de pedagogische basisdoelen, welke activiteiten ze aanbieden, hoe de groepssamenstelling is en hoe de contacten met opvoeders verlopen.

Het kind staat centraal

De ontwikkeling van het kind staat bij alles centraal. Daarnaast zijn de vier pedagogische doelen van Prof. Dr. marianne Riksen-Walraven, die ook in de wet IKK zijn opgenomen, een belangrijke leidraad in ons dagelijks werk. Dit zijn:

  1. Het bieden van emotionele veiligheid.
  2. Het bevorderen van de persoonlijke competentie.
  3. Sociale competentie.
  4. Het eigen maken van waarden, normen en cultuur.
Samen met u

Pedagogische doelen kunnen alleen gerealiseerd worden als ook de ouders en verzorgers (die wij opvoeders noemen) een goede basishouding aannemen. Wanneer de opvoeder een kind geregeld stimuleert en aanmoedigt, dan heeft dit een gunstig effect hebben op de ontwikkeling van de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van het kind. Daarom hechten wij veel waarde aan overleg en afstemming. We gaan respectvol om met opvoeders en verwachten ook respect van hen. We streven naar een open communicatie.

Ontwikkeling persoonlijke kwaliteiten en sociale vaardigheden

In onze visie is onze opvang een voorziening waarin de persoonlijke kwaliteiten en sociale vaardigheden worden ontwikkeld. We helpen kinderen op te groeien tot evenwichtige en zelfstandige personen met een gezond gevoel van eigenwaarde.

Het pedagogisch beleidsplan

U kunt het locatiegebonden pedagogisch werkplan inzien op locatie. Het pedagogisch beleidsplan kunt u hier downloaden.