Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

Tarieven in de gemeente Sittard-Geleen

 

Peuteropvang

  • € 8,17 per uur.
  • Als u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, brengt Spelenderwijs u een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening. Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het  voor u geldend tarief in 2020 volgens de ouderbijdragetabel 2020 vastgesteld; in 2019 was dat de ouderbijdragetabel 2019. Om deze bijdrage te bepalen, dient u de juiste gegevens te overleggen voordat uw kind geplaatst kan worden. De kindadministratie kan u hierover verder informeren.

VVE

  • Opvoeders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag betalen € 0,33 per uur.
  • Het uurtarief van een VVE-plaats voor opvoeders die voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen, bedraagt € 8,17 per uur.

    De eerste 5 uur ouderbijdrage worden aan u in rekening gebracht. Hiervoor kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst en maandelijks op uw eigen rekening laten storten. De gemeente betaalt de ouderbijdrage voor de overige uren volledig voor u rechtstreeks aan Spelenderwijs.

    Let op: bij de locaties waar in het kader van de pilot de openingstijden zijn verruimd, worden met ingang van 19.08.2019 de eerste 8 uur ouderbijdrage aan u in rekening gebracht. Dit betreft de locaties Peutercentrum Sittard, 't Soosje, Okidoki en Eigenwijs.