Bezig met laden...
Buiten­schoolse opvang
Op een locatie bij u in de buurt

Vakantie-opvang is structurele opvang tijdens schoolvakanties, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die naar de basisschool gaan, gedurende maximaal 12 weken per jaar. De opvang is van 8.00 tot 18.00 of tot 18.30 uur; de eindtijd verschilt per locatie.
Vervroegde opvang is mogelijk vanaf 7.00 of 7.30 uur. U heeft de keuze om te verlengen in eenheden van halve uren, afhankelijk van de openingstijden van de locatie.

Voor vakantie-opvang wordt een plaatsingsovereenkomst, al dan niet in combinatie met nso, opgesteld voor een bepaald aantal dagen opvang tijdens schoolvakanties:

  • 6 weken: dit zijn alleen de kleine vakanties
  • 9 weken: dit zijn alle kleine vakanties en 3 weken zomervakantie
  • 12 weken: dit zijn uiteraard alle vakanties
  • maatwerk van 3 weken of 6 weken. Deze weken mogen over alle vakantieweken verspreid worden.
Studiedagen

Ook op studiedagen is uw kind welkom bij onze BSO's. Indien een studiedag valt op een dag zoals overeengekomen in het vakantiepakket, dan worden geen extra kosten in rekening gebracht. Valt een studiedag op een andere dag, dan kunt u daarvoor incidentele opvang aanvragen.

Extra opvang

Uw kind is tijdens vakanties welkom op de overeengekomen dagen. Wilt u in vakanties op andere dagen en/of tijden gebruikmaken van extra opvang? Dan kunt u deze incidentele opvang uiterlijk 2 weken van tevoren op locatie doorgeven.

Bijzonderheden

 

  • Vakantie-opvang is mogelijk in combinatie met vso en/of nso.
  • De opvang betreft steeds hele dagen. Vanwege het activiteitenprogramma is afname van een halve dag niet mogelijk.
  • Deze opvang is te combineren met incidentele opvang en/of verlengde opvang.
  • Flexibele opvang is mogelijk: er kunnen wisselende dagen in de week afgenomen worden. De gewenste dagen worden door de opvoeders steeds minimaal 2 weken van tevoren, op locatie, doorgegeven. Indien flexibele opvang tot extra kosten leidt, ontvangt u aan het begin van het nieuwe kalenderjaar de afrekening over het voorgaande jaar. Als de overeenkomst eerder eindigt of tussentijds wordt beëindigd, wordt de eventuele afrekening gemaakt in de daaropvolgende maand.