Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

Peuteropvang biedt kinderen een geweldige gelegenheid om onbekommerd te kunnen spelen. Daarnaast hebben ze een preventieve functie op het gebied van zorg. Zeker als blijkt dat een peuter extra uitdaging nodig heeft of als blijkt dat er sprake is van een ontwikkelingsachterstand. Bij Spelenderwijs krijgen kinderen de zorg die ze nodig hebben.

Spelenderwijs begeleidt de peuter en het gezin

Als er bij een peuter ontwikkelingsproblemen of andere problemen op het gebied van bijvoorbeeld gedrag, sociale weerbaarheid of opvoeding worden geconstateerd, dan zal Spelenderwijs de peuter en het gezin goed begeleiden. Soms is afstemming en samenwerking met andere instanties hierbij van wezenlijk belang. 

Uiteraard wordt alles eerst met u besproken, voordat we samen met de eventueel ingeschakelde instanties gaan overleggen over de juiste aanpak. Zo kunnen we al in een vroeg stadium verdere achterstand voorkomen. Instanties waarmee we samenwerken zijn onder meer maatschappelijk werk, basisscholen, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar (consultatiebureau/JGZ), het Centrum voor Jeugd en Gezin, logopedie en Bureau Jeugdzorg.

Zorgstructuur

In nauwe samenwerking met de JGZ heeft Spelenderwijs een zorgstructuur ontwikkeld: vijfmaal per jaar is er een contactmoment tussen de wijkverpleegkundige van de JGZ en de leiding van de peuteropvang. Eventuele problemen kunnen op deze manier op tijd worden besproken én aangepakt. Hebt u vragen over (de ontwikkeling van) uw peuter? Laat het de medewerker weten. Zij kan u eventueel rechtstreeks in contact brengen met een JGZ-medewerker. Als blijkt dat uw peuter specifieke zorg nodig heeft, dan wordt na nauw overleg met u, de wijkverpleegkundige van de JGZ en de leiding van de locatie een doorverwijstraject ingezet. 

Uiteraard is er, naast deze vijf afgesproken contactmomenten, tussendoor regelmatig contact tussen de JGZ en de leiding van de peuteropvang. Zeker als hier aanleiding voor is. Doordat wij al jarenlang op een prettige en professionele manier samenwerken met de JGZ kunnen wij altijd terugvallen op de deskundigheid van de JGZ-medewerkers en nemen wij direct contact op als er onduidelijkheid is over de ontwikkeling van een peuter.

Samenwerking met basisscholen

Spelenderwijs werkt steeds meer samen met de basisscholen. Door deze samenwerking kunnen we komen tot afspraken en kunnen we ervoor zorgen dat de doorgaande ontwikkel-, leer- en zorglijnen van de kinderen worden gewaarborgd.