Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

Tarieven in de gemeente Meerssen

Peuteropvang

  • € 8,02 per uur.
  • Als u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, brengt Spelenderwijs u een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening. Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het voor u geldend tarief in 2019 vastgesteld volgens de Ouderbijdragetabel 2019 Meerssen. Om deze bijdrage te bepalen dient u de juiste gegevens te overleggen voordat uw kind geplaatst kan worden. De kindadministratie kan u hierover verder informeren. 
  • Niet werkende ouders met een (gezamenlijk) jaarinkomen van € 0 tot en met € 25.000 betalen geen ouderbijdrage voor de eerste 6 uur peuteropvang.

VVE

Opvoeders die wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag

  • De eerste 6 uur ouderbijdrage worden aan u in rekening gebracht. Hiervoor kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst en maandelijks op uw eigen rekening laten storten.
  • De gemeente betaalt de overige 6 uur ouderbijdrage volledig voor u rechtstreeks aan Spelenderwijs.
  • Het tarief is € 8,02 per uur.

Opvoeders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag

  • Niet werkende ouders met een (gezamenlijk) jaarinkomen van € 0 tot en met € 25.000 zijn geen ouderbijdrage verschuldigd.
  • Voor opvoeders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, wordt de ouderbijdrage verlaagd. Is uw (gezamenlijk) jaarinkomen € 25.001 of meer? Dan betaalt u € 0,32 per uur. De overige kosten worden door de gemeente betaald.