Bezig met laden...
Kinder­dag­ver­blijven
Op een locatie bij u in de buurt

Het uurtarief is afhankelijk van verschillende factoren zoals de opvangvorm, de weekdagen en het aantal uur. Bovendien kan het tarief verschillen per gemeente en/of per locatie. Klik op een van onderstaande links om de tarieven voor onze locaties per gemeente te bekijken:

Kosten en facturering
  • De kosten worden maandelijks vooraf aan u in rekening gebracht, op basis van het overeengekomen aantal uur dat uw kind in de betreffende maand onze locatie bezoekt.
  • Algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet aan u in rekening gebracht.
  • De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.
  • Opvanguren buiten contracttijden worden conform het tarief voor incidentele opvang, met een minimum van een half uur, in rekening gebracht. Dit is van toepassing wanneer deze incidentele opvang aansluit aan de opvang die contractueel is overeengekomen.
  • Eventuele correcties en/of extra incidentele opvang worden achteraf op uw maandelijkse factuur verwerkt.
  • Indien flexibele opvang tot extra kosten leidt, ontvangt u aan het begin van het nieuwe kalenderjaar de afrekening over het voorgaande jaar. Als de overeenkomst eerder eindigt of tussentijds wordt beëindigd, wordt de eventuele afrekening gemaakt in de daaropvolgende maand.