Bezig met laden...

Spelenderwijs biedt in verschillende gemeenten kinderopvang aan. De Wet kinderopvang regelt onder andere de financiering van deze opvang. Aanvullend kunnen gemeentelijke verordeningen en/of (aanvullende) beleidsregels van toepassing zijn.

Uitgangspunt voor de financiering is dat kinderopvang een zaak is van opvoeders, werkgevers en overheid. Opvoeders die werken of studeren en dit combineren met de zorg voor kinderen, kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de overheid. Of en hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van de gekozen opvangvorm, uw inkomen en het aantal kinderen waarvoor u opvang heeft.
Bij Spelenderwijs zijn zowel kinderen van werkende ouders als kinderen van ouders die niet werken welkom.

Maandelijkse facturen

De kosten voor de overeengekomen opvang worden maandelijks vooraf gefactureerd. Opvoeders betalen maandelijks de kosten aan Spelenderwijs. Afhankelijk van de opvangvorm, de locatie, de gemeente en de persoonlijke situatie van de opvoeder, kan de hoogte van de ouderbijdrage verschillen.
Op de pagina's met informatie over de verschillende opvangvormen treft u ook de actuele tarieven aan.

Facturen worden - bij voorkeur - automatisch geïncasseerd. Periodieke facturen worden rond de 23ste van elke maand beschikbaar gesteld via het Spelenderwijs Ouderportaal en op de 25ste geïncasseerd.

Als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kunt u deze toeslag maandelijks op uw eigen rekening laten storten. Het bedrag kunt u rond de 20ste van elke maand verwachten. Op de website van de Belastingdienst kunt u elke maand zien op welke datum de toeslag wordt uitbetaald.

Kinderopvangtoeslag

Werkende ouders van kinderen die een locatie van Spelenderwijs bezoeken, kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Via www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken en zien of u mogelijk voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt en welk bedrag u dan maandelijks kunt ontvangen.
Bij soort opvang kiest u 'Dagopvang' en bij soort opvanginstelling kiest u de optie 'Kindercentrum'. Voor het maken van de proefberekening heeft u het aantal overeengekomen uren nodig. Dit aantal is opgenomen in de overeenkomst. Het uurtarief van de opvang door Spelenderwijs is afhankelijk van de gekozen opvangvorm.

U moet de kinderopvangtoeslag aanvragen uiterlijk binnen 3 maanden na de aanvangsdatum die in de overeenkomst is vermeld. Wij adviseren u de toeslag aan te vragen op basis van het maandelijkse factuurbedrag.

Als uw inkomen daalt door bijvoorbeeld werkloosheid, kan dat gevolgen hebben voor uw kinderopvangtoeslag. U heeft nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag vanaf de dag dat u niet meer werkt. Daarna moet u de toeslag stopzetten. Verschillende situaties zijn echter mogelijk. Meer hierover leest u op de website van de Belastingdienst.

Bijdrage in de kosten door de gemeente

De (gedeeltelijke) financiering voor niet werkende ouders die gebruikmaken van onze peuteropvang wordt deels door de betreffende gemeente gedragen. Als u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, brengt Spelenderwijs u een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening. Natuurlijk moet u wel kunnen aantonen dat u geen recht op de toeslag heeft. Hiertoe vult u een 'Verklaring inzake kinderopvangtoeslag' in. Ook moet u een inkomensverklaring van de Belastingdienst overleggen. Als u aangifteplichtig bent, kunt u de Verklaring geregistreerd inkomen gratis aanvragen via de belastingtelefoon: 0800-0543.

Indien u en/of uw eventuele partner niet aangifteplichtig bent/is, kan en zal de Belastingdienst geen Verklaring geregistreerd inkomen verstrekken. In dat geval levert u de meest recente specificatie van uw salaris of uitkering, alsmede van uw eventuele partner, in.

Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het voor u geldend tarief vastgesteld. Om deze bijdrage te bepalen, dient u de juiste gegevens te overleggen voordat uw kind geplaatst kan worden. De kindadministratie kan u hierover verder informeren.

Spelenderwijs zorgt voor de gemeentelijke financiering. U hoeft zelf dus geen contact met de gemeente op te nemen.

Geen overheidsvergoeding

Ook als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag of niet in aanmerking komt voor een bijdrage in de kosten door de gemeente, is uw kind van harte welkom bij Spelenderwijs. De kosten voor de overeengekomen opvang betaalt u dan volledig zelf.