Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

De wereld ontdekken... in de peutergroepen bij Spelenderwijs. Spelen met leeftijdsgenootjes, vaak kinderen uit de eigen buurt. Spelen met ander speelgoed, ander speelgoed dan thuis. Luisteren naar en leren van elkaar. Zelf de wereld een beetje ontdekken zonder dat u in de buurt bent. 
Nieuwe woorden leren, soms andere gebruiken. Leren delen en vertrouwen. Maar bovenal onbekommerd bezig zijn: buiten ravotten, spelen, knutselen, luisteren naar verhaaltjes, liedjes zingen, samen eten, een verjaardag vieren. Elke keer weer anders, maar toch elke keer vertrouwd.

De pedagogisch medewerkers stimuleren het spel en het spelen, passend bij de ontwikkeling van uw peuter. Een waardevolle bijdrage die uw kind niet mag missen.

Peuteropvang van Spelenderwijs vindt u in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beekdaelen, Meerssen, Eijsden-Margraten en Beek.

Voor kinderen tussen 2 en 4 jaar

De peuteropvang is op de allereerste plaats een speelplaats voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. Maar dat is het niet alleen, het is ook een ontmoetingsplaats. Vanuit het perspectief van kinderen is het een eigen wereld. Een wereld waarin ze zich ontwikkelen door vriendschappen te sluiten, samen te spelen, te ontdekken en te leren, zonder dat u in de buurt bent. Pedagogisch gezien een onmisbare aanvulling op de opvoeding en het gezin.
Vaak ontmoeten peuters in de peutergroep voor de eerste keer kinderen die niet tot de familie of vriendenkring behoren. Niet alleen de peuter ontmoet nieuwe mensen, ook u zult kennismaken met andere ouders en verzorgers. Vaak zijn dit mensen uit de buurt.

Stimuleren van de ontwikkeling

Het aanbod van Spelenderwijs is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van de peuter. Door een veelzijdig spelaanbod ontdekt de peuter elke keer nieuwe dingen. En wordt de sociale, taalkundige en creatieve ontwikkeling gestimuleerd. Maar ook het vermogen om iets te leren (het cognitieve vermogen) wordt gestimuleerd, evenals de emotionele én de lichamelijke ontwikkeling (motoriek).

Ieder kind is uniek

Dat is ons uitgangspunt en dit wordt door iedereen van Spelenderwijs gerespecteerd. Werken met kinderen vraagt wel om bepaalde richtlijnen over opvoeding en onderwijs die door alle (pedagogisch) medewerkers binnen Spelenderwijs worden gehanteerd. De pedagogische visie van Spelenderwijs is vastgelegd in een pedagogisch beleidsplan en zorgt ervoor dat iedereen de kinderen op dezelfde manier benadert, onderwijst en opvoedt. 
Als door de pedagogisch medewerker een achterstand wordt gesignaleerd, dan bespreken we dit met u en werken we samen aan een oplossing om deze achterstand in te halen of te beperken.

Groepsgrootte

De groepsgrootte kan per locatie verschillen. In een peuteropvanggroep is het maximum 16 peuters. In VVE-groepen zijn altijd twee beroepskrachten aanwezig. In reguliere groepen is er altijd een beroepskracht én een vrijwilliger aanwezig, vaak ook twee beroepskrachten. Dit noemen we het vierogenprincipe. Bij kleinere groepen, tot maximaal 8 kinderen, wordt tenminste één beroepskracht ingezet.