Bezig met laden...

Nieuws

27032020
Veelgestelde vragen en antwoorden voor ouders

UPDATE 31 maart 2020 13 uur
Hieronder leest u wat de laatst aangescherpte maatregelen van 23 maart jl. voor onze organisatie betekenen. Ons beleid geldt zolang het maatregelenpakket van de overheid van kracht is. Dit is tenminste t/m 6 april.  Daarnaast willen we een aantal ontwikkelingen met u delen en de antwoorden op een paar veelvoorkomende vragen verduidelijken.

26032020
Update corona: 24/7 opvang op twee locaties

Wij willen kinderen van ouders met cruciale beroepen goed opvangen met maximale flexibiliteit. Hun kinderen zijn welkom op de meeste locaties op de reguliere tijden. Daarnaast zijn er twee locaties waar kinderen van 0 tot 12 jaar, zeven dagen per week en 24 uur per dag welkom zijn. U betaalt geen extra kosten voor deze opvang.

25032020
Update corona: opvang voor kinderen in een moeilijke thuissituatie

Voor een aantal kinderen in een moeilijke thuissituatie is kinderopvang hard nodig. Doordat deze kinderen tijdelijk niet meer naar de kinderopvang kunnen komen vanwege de corona maatregelen, lopen deze gezinnen het risico uit balans te raken. Veelal gaat het hierbij om kinderen met een Sociaal Medische Indicatie (SMI). De regering wil dit voorkomen door ook voor deze doelgroep noodopvang mogelijk te maken. Vanuit maatschappelijk oogpunt vinden wij het vanzelfsprekend deze taak op ons te nemen.

23032020
Veelgestelde vragen over betalingen en compensatie vanwege het coronavirus

for English version please see below
In dit bericht delen we veelgestelde vragen over betalingen en compensatie met de bijbehorende antwoorden.

21032020
Terugbetaling aan ouders vanwege coronavirus

for English version please see below
Vrijdag 20 maart is er een intentieverklaring getekend tussen de Brancheorganisatie Kinderopvang, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst Toeslagen. Hierin is afgesproken dat alle ouders die hun kind(eren) niet naar de opvang kunnen brengen i.v.m. de Coronacrisis, maar ook de ouders met vitale beroepen die gebruikmaken van de noodopvang, hun inkomensafhankelijke eigen bijdrage terugkrijgen. Dit geldt over de periode van 16 maart t/m 6 april 2020, op voorwaarde dat u de facturen aan Spelenderwijs heeft betaald.

16032020
Aangescherpte maatregelen coronavirus

for English version please see below
UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS 16 MAART 16.30 UUR
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Kinderopvang in scholen en kinderdagverblijven wordt wel voortgezet voor ouders in een cruciale beroepsgroep. We hadden dit graag anders gezien, maar begrijpen het maatschappelijk belang. Daarom zetten we de schouders eronder en hebben we de volgende vertaalslag naar onze organisatie gemaakt.

13032020
Maatregelen coronavirus

UPDATE VOOR OUDERS 13 MAART 2020 14.30 UUR
Als MIK & PIW Groep volgen we de ontwikkelingen op de voet. Graag informeren wij u over wat wij als organisatie doen. Deze informatie is in lijn met het advies van het RIVM en GGD Zuid-Limburg. 
Volg alle laatste updates op de websites van het RIVM en GGD Zuid Limburg.

19022020
Verruiming openstelling en aanbod voorschoolse educatie

In 2020 worden bij onze peutercentra de openingstijden verruimd. Dit past bij de voorgenomen landelijke wijzigingen om het voorschools aanbod uit te breiden. De implementatie vindt gefaseerd plaats, te beginnen op 1 april 2020 in de gemeenten Sittard-Geleen en Stein. De wijzigingen staan vermeld op de betreffende locatiepagina’s. Mocht u uw peuter gaan aanmelden voor peuteropvang bij Spelenderwijs, dan kunt u de juiste openingstijden bekijken bij de locatie van uw keuze.