Bezig met laden...
Buiten­schoolse opvang
Op een locatie bij u in de buurt

Het uurtarief is afhankelijk van verschillende factoren zoals de opvangvorm, de weekdagen en het aantal uur. Bovendien kan het tarief verschillen per gemeente en per locatie. Klik op een van onderstaande links om de tarieven voor onze locaties per gemeente te bekijken:

Kosten en facturering
  • De kosten voor overeengekomen buitenschoolse opvang worden maandelijks vooraf gefactureerd.
  • Algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten voor de reguliere opvang buiten beschouwing gelaten en dus niet aan u in rekening gebracht.
  • De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.
  • Eventuele correcties en/of kosten voor extra, incidentele opvang worden achteraf op uw maandelijks factuur verwerkt.
  • De kosten voor vakantieopvang, al dan niet in combinatie met BSO, worden maandelijks aan u in rekening gebracht. U betaalt elke maand een vast bedrag; dit is 1/12e deel van de kosten per jaar. Indien een algemeen erkende feestdag valt op een dag zoals overeengekomen in het vakantiepakket, wordt deze bij de maandelijkse kosten voor vakantieopvang wel berekend. Deze dag kunt u gedurende het kalenderjaar ruilen voor een andere dag. Er vindt geen creditering plaats.