Bezig met laden...

Elk kind heeft recht op gelijke kansen en dezelfde kwaliteit in kinderopvang en onderwijs. Voor een goede start op de basisschool hebben echter sommige kinderen een extra steuntje in de rug nodig, bijvoorbeeld kinderen met een (risico op een) onderwijsachterstand. Om die reden biedt Spelenderwijs al 10 jaar Voor- en Vroegschoolse Educatie aan voor álle kinderen van 2 tot 4 jaar. Dit doen we in opdracht van en in samenwerking met gemeenten én in samenwerking met scholen.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zo vroeg mogelijk een verrijkt ontwikkelprogramma krijgen aangeboden om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen. Daarom werkt Spelenderwijs niet alleen bij de peuteropvang maar ook bij de kinderdagverblijven met de VVE-methodieken. Indien nodig kan een kleuter vervolgens in groep 1 en 2 van de basisschool nog vroegschoolse educatie volgen.

Extra-intensieve begeleiding

Nederlandse gemeenten hebben een aantal criteria vastgesteld op basis waarvan kinderen kunnen deelnemen aan VVE. Het peutercentrum waar de peuter die extra ondersteuning nodig heeft naartoe gaat, ontvangt een financiële vergoeding. Zo kan Spelenderwijs ervoor zorgen dat de peuter extra-intensief begeleid wordt.

De peuter wordt niet alleen extra gestimuleerd op het gebied waarin dat nodig is, zoals bijvoorbeeld de taal, woordenschat of de motoriek, maar ook de andere ontwikkelingsgebieden krijgen extra aandacht. Dit is mogelijk doordat deze peuters vier dagdelen mogen deelnemen aan de zogenaamde VVE-activiteiten en doordat zij extra activiteiten krijgen aangeboden.

Elk VVE-programma heeft een andere aanpak

Niet alle VVE-programma’s zijn hetzelfde. Elk programma heeft een andere aanpak, een andere manier van omgaan met de kinderen. Veel peutercentra en enkele KDV's van Spelenderwijs maken gebruik van een VVE-programma: Uk & PukPuk & Ko of Speelplezier. Bij de beschrijving van elke locatie leest u welk programma wordt gebruikt.

Gecertificeerde pedagogisch medewerkers

Onze pedagogisch medewerkers zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van een VVE-programma. Ze hebben ervaring en weten op welke manier ze de kinderen op de beste manier kunnen stimuleren en zoveel mogelijk kansrijke momenten kunnen creëren.

Met het VVE-programma stimuleren en verbeteren de medewerkers de ontwikkeling van alle kinderen in de groep, kinderen met en kinderen zonder een VVE-indicatie.

Het programma wordt toegepast tijdens het hele dagdeel dat de kinderen aanwezig zijn, dus niet alleen op bepaalde momenten tijdens bepaalde spelletjes of oefeningen. Hierdoor biedt Spelenderwijs alle kinderen optimale ontwikkelingskansen waardoor de kans op taal- en ontwikkelingsachterstand aanzienlijk wordt verminderd. Nog voordat ze naar het basisonderwijs gaan!