Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

Tarieven in de gemeente Eijsden-Margraten

Peuteropvang

  • € 8,70 per uur
  • Als u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, brengt Spelenderwijs u een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening. Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het voor u geldend tarief in 2019 vastgesteld volgens de Ouderbijdragetabel 2019 Eijsden-Margraten. Om deze bijdrage te bepalen, dient u de juiste gegevens te overleggen voordat uw kind geplaatst kan worden. De kindadministratie kan u hierover verder informeren.

VVE

Opvoeders die wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag:

  • De ouderbijdrage voor de eerste twee dagdelen wordt aan u in rekening gebracht. Hiervoor kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst en maandelijks op uw eigen rekening laten storten.
  • De gemeente betaalt de ouderbijdrage voor de overige twee dagdelen volledig voor u rechtstreeks aan Spelenderwijs.
  • Het tarief voor de ouderbijdrage is door de gemeente vastgesteld op € 8,70 per uur.

Opvoeders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag

  • De ouderbijdrage voor de eerste twee dagdelen wordt aan u in rekening gebracht. Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het voor u geldend tarief vastgesteld. Dit gebeurt in 2019 volgens de Ouderbijdragetabel 2019 Eijsden-Margraten.
  • De gemeente betaalt een gedeelte van de kosten voor de eerste twee dagdelen én de volledige ouderbijdrage voor de overige twee dagdelen rechtstreeks voor u aan Spelenderwijs.