Bezig met laden...

Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. De Wet kinderopvang geeft u als opvoeder het recht onze kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. 

Voor een locatie met 50 kinderen of meer is een oudercommissie verplicht. Voor locaties met meerdere vormen van opvang is het toegestaan één oudercommissie voor de hele locatie te hebben. Op de locatiepagina van uw keuze kunt u zien of er een oudercommissie is ingesteld dan wel in oprichting is.

Als u een overeenkomst heeft met Spelenderwijs voor de opvang van uw kind, dan kunt u meedenken, meepraten en meebeslissen. Is dat iets voor u? Meld u dan aan voor de vrijwillige functie van oudercommissielid.

Verantwoordelijkheden oudercommissie

Een oudercommissie bestaat minimaal uit 3 leden en komt een aantal keer per jaar bijeen voor overleg. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is de kwaliteit van de opvang te bewaken door gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van Spelenderwijs.

De oudercommissie heeft adviesrecht op:

 • de kwaliteit van de opvang
 • het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
 • veiligheid en gezondheid
 • openingstijden
 • spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • regelingen inzake de behandelingen van klachten
 • prijswijzigingen

Indien een oudercommissie dat wenst, biedt Spelenderwijs ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een vergaderruimte of kantoorartikelen.

Spelenderwijs zoekt opvoeders die

 

 • een overeenkomst hebben met Spelenderwijs
 • mee willen denken, praten, adviseren en beslissen
 • de kwaliteit van onze opvang positief willen beïnvloeden
 • willen samenwerken met andere opvoeders in de oudercommissie
 • hun deskundigheid willen inzetten voor Spelenderwijs
 • minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn
Aanmelden

Wilt u meedenken, meepraten en meebeslissen? En heeft u een frisse kijk op hoe we de kwaliteit van onze dienstverlening samen kunnen verbeteren? Meld u dan aan. Dit kan per e-mail naar contact@spelenderwijs.nl onder vermelding van:

 • uw voor- en achternaam
 • de naam en geboortedatum van uw kind
 • de naam van de locatie die uw kind bezoekt

Na aanmelding nemen wij contact met u op.

Vragen of meer informatie?

Wilt u meer weten, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen voor meer informatie. Spelenderwijs is telefonisch bereikbaar via 046 - 423 53 32 op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag zijn we 's ochtends bereikbaar.

Geschillencommissie Kinderopvang

Oudercommissies kunnen sinds 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. De Geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of Spelenderwijs in redelijkheid heeft gehandeld.
Meer informatie kunt u lezen op de website www.klachtenloket-kinderopvang.nl.