Bezig met laden...

Stichting Spelenderwijs is gevestigd te Geleen, en maakt deel uit van MIK & PIW Groep. Tot de groep behoren verder:

  • MIK Kinderopvang
  • Stichting Partners in Welzijn
  • Stichting Ecsplore
  • Stichting Knooppunt Informele Zorg
  • Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek
Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het bestuur van de stichting MIK & PIW Groep. De bestuurder is de heer Raymond Clement.

Financiële verantwoording

Stichting Spelenderwijs geeft u graag inzicht in haar financiën. U kunt de meest recente jaarrekening downloaden en bekijken. Het directie- en bestuursverslag is opgenomen in de jaarrekening.

CAO en beloningsbeleid

De voor de medewerkers van Stichting Spelenderwijs van toepassing zijnde CAO is de CAO Kinderopvang.