Bezig met laden...

Ouders en verzorgers (die wij opvoeders noemen) zijn belangrijk voor ons. U kent uw kind immers als geen ander. Samen zorgen wij voor de ontwikkeling van uw kind. We wisselen daarom graag (regelmatig) informatie met u uit. Dan zijn wij op de hoogte van uw opvoedideeën en kunnen we inspelen op de behoeften van uw kind. Wat eet het graag, hoe slaapt het, waar wordt het blij of verdrietig van? Heeft uw kind een knuffel of iets van thuis waarbij het zich veilig voelt? Welke activiteiten doet uw kind graag, misschien thuis samen met u?

Andersom informeren wij u ook graag over de wijze waarop uw kind zich bij ons ontwikkelt. Komt het overeen met thuis of zijn er verschillen? Als er verschillen zijn, dan kunnen we in gesprek gaan en kijken wat het beste is voor de ontwikkeling uw kind.

Het is belangrijk dat uw kind met plezier naar de kinderopvang komt. En dat u uw kind met een gerust hart bij ons achterlaat. Door zoveel mogelijk de situatie thuis en op de opvang op elkaar af te stemmen, voelt uw kind zich veilig en kan het zich beter ontplooien. Het heeft vertrouwen in ons. Wij proberen dan ook dagelijks met u contact te hebben en af te stemmen. Tijdens het breng- en haalmoment, via het Ouderportaal, een 1-op-1 gesprek, ouderavonden of activiteiten samen met u en uw kind. Heeft u vragen over de opvoeding, over de ontwikkeling of gaat het even niet zo lekker met uw kind? Wij gaan graag in gesprek met u en denken met u mee.

Wilt u meedenken en praten over de kwaliteit van de kinderopvang? Dan kunt u zich aanmelden voor de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken.