Bezig met laden...

‘Elk kind verdient een gezonde start’. Spelenderwijs omarmt dit motto en heeft de ambitie om aanbieder van gezonde kinderopvang in al zijn facetten te zijn. 
In ons Beleid gezonde kinderopvang is beschreven hoe Spelenderwijs concreet invulling geeft aan gezonde kinderopvang en biedt:

  • een uitdagende en veilige speel-leeromgeving voor de kinderen: Kinderen leren door vallen en opstaan. Zij worden aangemoedigd om zo veel mogelijk zelf te ontdekken. Voor activiteiten, situaties of een omgeving waar grote kans op letsel of schade is, worden maatregelen genomen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.
  • een veilig klimaat dat de kinderen stimuleert in hun sociaal- emotionele ontwikkeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het opvolgen van afspraken over omgangsvormen en het protocol over grensoverschrijdend gedrag en vierogenprincipe.
  • een gezonde omgeving. Spelenderwijs levert een actieve bijdrage aan het welbevinden van het kind. Daarbij gaat de aandacht uit naar het bevorderen van gezondheid door het aanleren van een gezonde leefstijl. De kinderen drinken water, eten gezond en bewegen regelmatig gedurende de opvangperiode. De pedagogisch medewerkers zijn en worden geschoold zodat zij de nodige kennis hebben over gezonde leefstijl, voeding en bewegen. In gesprek met ouders is gezonde leefstijl onderwerp van gesprek.  

Spelenderwijs heeft twee coaches Gezonde Kinderopvang. Zij zorgen dat er structureel aandacht is voor gezonde leefstijl en veiligheid en gezondheid op de opvang.

Wilt u meer informatie lezen over hoe u uw kind thuis gezond en veilig kunt laten opgroeien? Kijk dan eens op onderstaande sites van: