Bezig met laden...

‘Elk kind verdient een gezonde start’. Spelenderwijs omarmt dit motto en heeft de ambitie om aanbieder van gezonde kinderopvang in al zijn facetten te zijn. 
In ons Beleid gezonde kinderopvang is beschreven hoe Spelenderwijs concreet invulling geeft aan gezonde kinderopvang en biedt:

  • een uitdagende en veilige speel-leeromgeving voor de kinderen: Kinderen leren door vallen en opstaan. Zij worden aangemoedigd om zo veel mogelijk zelf te ontdekken. Voor activiteiten, situaties of een omgeving waar grote kans op letsel of schade is, worden maatregelen genomen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.
  • een veilig klimaat dat de kinderen stimuleert in hun sociaal- emotionele ontwikkeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het opvolgen van afspraken over omgangsvormen en het protocol over grensoverschrijdend gedrag en vierogenprincipe.
  • een gezonde omgeving. Spelenderwijs levert een actieve bijdrage aan het welbevinden van het kind. Daarbij gaat de aandacht uit naar het bevorderen van gezondheid door het aanleren van een gezonde leefstijl. De kinderen drinken water, eten gezond en bewegen regelmatig gedurende de opvangperiode. De pedagogisch medewerkers zijn en worden geschoold zodat zij de nodige kennis hebben over gezonde leefstijl, voeding en bewegen. In gesprek met ouders is gezonde leefstijl onderwerp van gesprek.  

Spelenderwijs heeft twee coaches Gezonde Kinderopvang. Zij zorgen dat er structureel aandacht is voor gezonde leefstijl en veiligheid en gezondheid op de opvang.

SuperFIT

Een gezonde leefstijl aanleren op jonge leeftijd is een goede voorbereiding op een gezonde leefstijl als volwassene. Door zo vroeg mogelijk te beginnen met het aanleren van een gezonde leefstijl wordt de kans op welvaartsziekten zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten op latere leeftijd verkleind. Maar ook op korte termijn heeft een gezonde leefstijl voordelen voor kinderen: ze voelen zich fitter, zitten lekkerder in hun vel, kunnen zich goed ontwikkelen, hebben meer zelfvertrouwen, concentreren zich beter, houden een gezond gewicht, hebben voldoende beweging en eten gezonder.

De basis voor een gezonde leefstijl leggen we bij Spelenderwijs al op jonge leeftijd. Dat doen we op alle locaties voor peuteropvang en bij veel KDV's met SuperFIT: een brede aanpak gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen van 2 tot 4 jaar. Dat betekent meer bewegen, minder zitten, meer en verschillende groenten en fruitsoorten eten én water drinken.

Pedagogisch medewerkers en opvoeders hebben een belangrijke invloed op de gezondheid van kinderen. Door het goede voorbeeld te geven, leren kinderen dat voldoende bewegen en gezond eten belangrijk is. Onze pedagogisch medewerkers zijn apart geschoold en getraind om SuperFIT in het dagprogramma op te nemen. Daarnaast worden ook opvoeders thuis actief bij SuperFIT betrokken. De logeerkoffer speelt daarbij een belangrijke rol. Peuters krijgen deze om de beurt mee naar huis. In de koffer zit een bekend vriendje die bij de peuter mag logeren, allerlei suggesties voor beweegspelletjes, een dagboek om de ervaringen in op te schrijven en een groente en fruit-bingokaart bedoeld voor het stimuleren van het eten van verschillende soorten groente en fruit.

SuperFIT past bij het het (voedings)beleid van Spelenderwijs en bij de ambitie van Gezonde Kinderopvang. In onderstaande filmpjes ontdekt u meer over SuperFIT en over de logeerkoffer.

Meer weten?

Wilt u meer informatie lezen over hoe u uw kind thuis gezond en veilig kunt laten opgroeien? Kijk dan eens op onderstaande sites van: