Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

Vul onderstaand inschrijfformulier in om uw peuter aan te melden. De velden met een * zijn verplicht om in te vullen. Ondervindt u problemen bij het invullen, neem dan contact op met de kindadministratie, telefoon 046 - 423 53 32.

Uw kind is welkom zodra het 2 jaar is. Indien de gewenste startdatum later is dan de dag waarop uw kind 2 jaar wordt, dan neemt de kindadministratie 3 maanden voor de gewenste startdatum contact met u op.

Belangrijk: (nood)opvang n.a.v. coronamaatregelen
Als u of uw partner in een cruciale beroepsgroep werkt, kunt u uw kind direct inschrijven voor (nood)opvang of 24/7 opvang. Meer informatie en de wijze van aanmelden leest u in dit bericht en in het bericht met veelgestelde vragen en antwoorden voor ouders.

Inschrijfformulier peuteropvang
Naam peutercentrum
Voorkeur dagdelen *

Kijk op de locatiepagina welke dagdelen de locatie geopend is.

Gegevens van uw kind
Geslacht *
Gezinssituatie
Gezinssituatie *
Opvoeder 1
Geslacht *
Hoogst genoten onderwijs of diploma *
Opvoeder 2
Geslacht *
Hoogst genoten onderwijs of diploma *
Gegevens t.b.v. correspondentie
Postcode en Woonplaats *
Overige gegevens
Waarschuwen bij nood *
Indien opvoeder 1 en/of opvoeder 2 niet bereikbaar zijn
Huisarts *

Indien zich wijzigingen voordoen in bovenstaande situatie en/of gegevens verzoeken wij u dit aan ons door te geven.

 
Algemene voorwaarden *
 
Privacyreglement *
 

S.v.p. het inschrijfgeld a € 10,00 overmaken op Rabo rekeningnummer NL49 RABO 0108 3246 99 van Stichting Spelenderwijs te Geleen met vermelding van peutercentrum, naam en geboortedatum van uw kind.