Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

De triviant - Stein

peuteropvang
adres
De Halstraat 42
6171 HK Stein
LRK nr
112385229
openingstijden

maandag t/m vrijdag van 8.15 - 12.15 uur

Peuteropvang De triviant vormt samen met de basisschool, het kinderdagverblijf en de voor- en naschoolse opvang het IKC de triviant. Bij het IKC zijn kinderen van 0 tot en met 12 jaar welkom. Ideaal als uw peuter bijvoorbeeld na de peuterschool doorstroomt naar de basisschool. Het kent de omgeving, het gebouw, de gymzaal en de speelplaats en hoeft niet elke keer te wennen aan een nieuwe omgeving. Uiteraard bent u vrij om te kiezen.

Ongedwongen spelen
Maar voorlopig hoeft u alleen een fijne peuteropvang te kiezen. Bij De triviant kunnen de peuters heerlijk ongedwongen spelen. Er is veel ruimte voor vrij spel, er wordt elke keer geknutseld, samen gegeten en ook een half uurtje buitengespeeld of geravot in de gymzaal. De ochtend wordt afgesloten met een kringgesprek waarin de kinderen samen liedjes zingen en luisteren naar een mooi verhaaltje van de pedagogisch medewerker. Een rustige afsluiting, na een voor de peuter enerverende ochtend.

Intensieve samenwerking
Het IKC is gevestigd in een mooi en praktisch nieuw gebouw. Dit bevordert de onderlinge samenwerking, bijvoorbeeld met de kleutergroepen. Activiteiten en thema's stemmen we op elkaar af en we nemen tegelijkertijd samen deel aan feesten en vieringen.

Doorgaande lijn
Voor het volgen van de ontwikkeling van de kinderen maakt de triviant gebruik van het programma KIJK!; de ontwikkeling van elk kind wordt middels grafieken weergegeven. Zowel de peuteropvang als de kleutergroepen van het IKC maken gebruik van hetzelfde programma, waardoor de ontwikkeling van het kind voor zowel u als opvoeder, als voor de medewerkers van het IKC in een doorgaande lijn te volgen is.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
VVE speelplezier
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?