Bezig met laden...
Kinder­dag­ver­blijven
Op een locatie bij u in de buurt

Dagelijks komen er veel mensen bij Spelenderwijs over de vloer. Niet alleen kinderen, maar ook ouders en verzorgers (die wij opvoeders noemen). Mensen komen snel met de auto, met de fiets of te voet al dan niet met een kinderwagen. Iedereen zegt zijn kind op een eigen manier gedag. De ene opvoeder is gehaast, de ander heeft alle tijd. Sommige mensen willen de medewerker nog snel een boodschap doorgeven of iets vragen. Anderen lezen graag nog even boekje met hun kind.

Om er voor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt voor uw kind en uzelf, hebben we een aantal huisregels opgesteld. Deze regels zorgen voor uniformiteit en veiligheid in het kinderdagverblijf, en voor rust en duidelijkheid voor de kinderen. Als er iets niet duidelijk is, vraag dan gerust aan de medewerker van uw locatie om uitleg.

 1. Het halen en brengen is niet aan bepaalde tijden gebonden. De tijden die contractueel met u zijn overeengekomen zijn hierin bepalend. Om pedagogische redenen vragen we u om uw kind uiterlijk om 9.00 uur te brengen, wanneer uw kind in de ochtend komt. Zo kunnen de pedagogisch medewerkers tijdig met het programma starten.
  Breng uw kind niet eerder dan de overeengekomen begintijd en haal uw kind uiterlijk op de overeengekomen eindtijd op. Houdt u zich niet aan deze tijden, dan zijn wij genoodzaakt een uur incidentele opvang in rekening te brengen.

 2. Zodra de pedagogisch medewerker met het kind afscheid van u neemt, neemt de medewerker de verantwoordelijkheid over. Zodra u bij het ophalen de groepsruimte binnenkomt, bent u als opvoeder weer verantwoordelijk. 

 3. Is een afwezigheid op voorhand bekend, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de medewerker.

 4. Is uw kind ziek of kan uw kind om een andere reden niet kan komen? Geef dit dan op tijd door aan de medewerkers. Spelenderwijs kan geen zieke kinderen opvangen. Het belang van het kind staat hierbij voorop, en we moeten rekening houden met het belang van de andere kinderen.

 5. Als uw kind afwezig is na afmelding, bijvoorbeeld door vakantie of ziekte, kunnen u in overleg de niet-gebruikte overeengekomen opvangdagen ruilen. Het ruilen dient binnen een maand plaats te vinden, uiterlijk voor de einddatum van de overeenkomst, en dient 2 weken van te voren te worden aangevraagd.
  Ruilen bij afmelding is alleen mogelijk indien de afmelding voorafgaand aan of vóór 08.00 uur op de opvangdag plaatsvindt.
  Dagen die niet binnen de eerstgenoemde termijn zijn geruild, vervallen. Niet gebruikte opvangdagen worden niet financieel gecompenseerd.
  Ruilen is alleen mogelijk zolang de bezetting (van kinderen c.q. pedagogisch medewerkers) op de locatie het toelaat.

 6. Feestdagen worden niet in rekening gebracht en kunnen dus niet geruild worden.

 7. Meld een besmettelijke ziekte van uw kind bij de pedagogisch medewerker. Zij overlegt zo nodig met de GGD en volgt het advies van de GGD als er maatregelen moeten worden genomen.

 8. Soms komt er hoofdluis voor bij kinderen. Hebt u bij uw kind hoofdluis ontdekt? Licht dan een medewerker in, zodat zij de overige opvoeders kan waarschuwen en informeren over bestrijding en voorkoming van hoofdluizen. 

 9. Wanneer uw kind bepaalde producten niet mag hebben, vanwege bijvoorbeeld een voedselallergie of – intolerantie, geef dit dan door aan de pedagogisch medewerkers. Geef zelf aangepaste voeding mee. Als u borstvoeding geeft, kan afgekolfde melk door de medewerker bewaard worden.  

 10. Kinderen die uiterlijk om 7.45 uur in de groep zijn, mogen in de groep hun ontbijt nuttigen. Dit ontbijt dient zelf meegenomen te worden. Spelenderwijs zorgt voor het drinken. Kinderen ouder dan 1 jaar die tot na 17.30 uur gebruikmaken van de opvang mogen hun avondeten nuttigen in de groep. Ook dit dient zelf meegenomen te worden.

 11. Geef uw kind geen eigen speelgoed mee, tenzij de pedagogisch medewerker hier specifiek om heeft gevraagd. Eigen speelgoed kan zoek raken. Bovendien is het juist leuk en uitdagend om met ander, onbekend speelgoed te spelen.    

 12. Als uw kind jarig is, dan wordt dat uiteraard samen met de andere kinderen gevierd. Kinderen nemen geen traktatie mee van thuis. De medewerkers spreken met u af op welk tijdstip de verjaardag wordt gevierd, zodat u hierbij aanwezig kunt zijn.       

 13. Als uw kind nog niet zindelijk is, geef dan gemerkte reservekleding en luiers mee zodat de medewerkers uw peuter kunnen verschonen als dit nodig is. Bent u bezig met de zindelijkheidstraining? Laat dit dan weten aan de medewerkers. Zij ondersteunen uw kind graag.

 14. Praktische kleding met een eenvoudige sluiting waarin uw kind zich goed kan bewegen, is het meest comfortabel. Houd er rekening mee dat kleding vuil kan worden door knutselen, verven of buiten spelen.   

 15. Kenmerk jasjes, tasjes, rugzakjes en trommeltjes duidelijk voorzien van voor- en achternaam van uw kind. Zo voorkomen we dat spullen zoekraken of aan een andere kind worden meegegeven.   

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. In het belang van uw kind stellen wij overleg met opvoeders erg op prijs. Hebt u kritiek, vragen of ideeën? Neem dan contact op met Spelenderwijs.