Bezig met laden...
Buitenschoolse opvang
Op een locatie bij u in de buurt

Huisregels BSO’s

Dagelijks komen er veel mensen bij Spelenderwijs over de vloer. Om er voor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt voor uw kind en uzelf, hebben we een aantal huisregels opgesteld. Deze regels zorgen voor uniformiteit en veiligheid bij de BSO, en voor rust en duidelijkheid voor de kinderen. Als er iets niet duidelijk is, vraag dan gerust aan de medewerker van uw locatie om uitleg.

  1. Het halen en brengen is gebonden aan de tijden die contractueel met u zijn overeengekomen. Breng uw kind niet eerder dan de overeengekomen begintijd en haal uw kind uiterlijk op de overeengekomen eindtijd op. Houdt u zich niet aan deze tijden, dan zijn wij genoodzaakt een uur incidentele opvang in rekening te brengen.
  2. Is uw kind ziek of kan uw kind om een andere reden niet kan komen? Geef dit dan tijdig door. Spelenderwijs kan geen zieke kinderen opvangen. Het belang van het kind staat hierbij voorop, en we moeten rekening houden met het belang van de andere kinderen.
  3. Meld een besmettelijke ziekte van uw kind bij de pedagogisch medewerker. Zij overlegt zo nodig met de GGD en volgt het advies van de GGD als er maatregelen moeten worden genomen.
  4. Soms komt er hoofdluis voor bij kinderen. Hebt u bij uw kind hoofdluis ontdekt? Licht dan een medewerker in, zodat zij de overige opvoeders kan waarschuwen en informeren over bestrijding en voorkoming van hoofdluizen. 
  5. Wanneer uw kind bepaalde producten niet mag hebben, vanwege bijvoorbeeld een voedselallergie of – intolerantie, geef dit dan door aan de pedagogisch medewerkers. Geef zelf aangepaste voeding mee.
  6. Kinderen die tot na 17.30 uur gebruikmaken van de opvang mogen hun avondeten nuttigen in de groep. Dit dient zelf meegenomen te worden.
  7. Geef uw kind geen eigen speelgoed mee, tenzij de pedagogisch medewerker hier specifiek om heeft gevraagd. Eigen speelgoed kan zoek raken. Bovendien is het juist leuk en uitdagend om met ander, onbekend speelgoed te spelen.      
  8. Als uw kind jarig is, dan wordt dat uiteraard samen met de andere kinderen gevierd. Kinderen nemen geen traktatie mee van thuis. De medewerkers spreken met u af op welk tijdstip de verjaardag wordt gevierd, zodat u hierbij aanwezig kunt zijn.      
  9. Praktische kleding met een eenvoudige sluiting waarin uw kind zich goed kan bewegen, is het meest comfortabel. Houd er rekening mee dat kleding vuil kan worden door knutselen, verven of buiten spelen.   
  10. Kenmerk jasjes, tasjes, rugzakjes en trommeltjes duidelijk voorzien van voor- en achternaam van uw kind. Zo voorkomen we dat spullen zoekraken of aan een andere kind worden meegegeven.   

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. In het belang van uw kind stellen wij overleg met opvoeders erg op prijs. Hebt u kritiek, vragen of ideeën? Neem dan contact op met Spelenderwijs.