Bezig met laden...
Buiten­schoolse opvang
Op een locatie bij u in de buurt

Huisregels BSO’s

Dagelijks komen er veel mensen bij Spelenderwijs over de vloer. Om er voor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt voor uw kind en uzelf, hebben we een aantal huisregels opgesteld. Deze regels zorgen voor uniformiteit en veiligheid bij de BSO, en voor rust en duidelijkheid voor de kinderen. Als er iets niet duidelijk is, vraag dan gerust aan de medewerker van uw locatie om uitleg.

 1. Het halen en brengen is niet aan bepaalde tijden gebonden. De tijden die contractueel met u zijn overeengekomen zijn hierin bepalend. 
Breng uw kind niet eerder dan de overeengekomen begintijd en haal uw kind uiterlijk op de overeengekomen eindtijd op. Houdt u zich niet aan deze tijden, dan zijn wij genoodzaakt een uur  incidentele opvang  in rekening te brengen.
 2. Is een afwezigheid op voorhand bekend, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de pedagogisch medewerker.
 3. Is uw kind ziek of kan uw kind om een andere reden niet kan komen? Geef dit dan op tijd door aan de leiding. Spelenderwijs kan geen zieke kinderen opvangen. Het belang van het kind staat hierbij voorop, en we moeten rekening houden met het belang van de andere kinderen.
 4. Meld een besmettelijke ziekte van uw kind bij de pedagogisch medewerker. Zij overlegt zo nodig met de GGD en volgt het advies van de GGD als er maatregelen moeten worden genomen.
 5. Ruilen van dag is mogelijk mits er plaats is in de groep. Het ruilen dient binnen een maand plaats te vinden. Dit uiteraard in overleg met de pedagogisch medewerker. Een ruiling dient u 2 weken van te voren aan te vragen. Dagen dat uw kind ziek is geweest, kunnen geruild worden op  dezelfde voorwaarden als gewone ruilingen.
 6. Feestdagen tijdens de schoolweken worden niet in rekening gebracht en kunnen dus niet geruild worden. Feestdagen tijdens vakanties kunnen wel geruild worden, omdat deze dagen in de maandelijkse ouderbijdrage meegenomen worden. Het ruilen van feestdagen tijdens vakantieweken mag over het gehele kalenderjaar en is dus niet aan de betreffende maand gebonden.
 7. Soms komt er hoofdluis voor bij kinderen. Hebt u bij uw kind hoofdluis ontdekt? Licht dan een medewerker in, zodat zij de overige opvoeders kan waarschuwen en informeren over bestrijding en voorkoming van hoofdluizen. 
 8. Wanneer uw kind bepaalde producten niet mag hebben, vanwege bijvoorbeeld een voedselallergie of – intolerantie, geef dit dan door aan de pedagogisch medewerkers. Geef zelf aangepaste voeding mee.
 9. Kinderen die tot na 17.30 uur gebruik maken van de opvang mogen hun avondeten nuttigen in de groep. Ook dit dient zelf meegenomen te worden.
 10. Geef uw kind geen eigen speelgoed mee, tenzij de pedagogisch medewerker hier specifiek om heeft gevraagd. Eigen speelgoed kan zoek raken. Bovendien is het juist leuk en uitdagend om met ander, onbekend speelgoed te spelen.      
 11. Als uw kind jarig is, dan kan dat uiteraard samen met de andere kinderen worden gevierd. Trakteren mag! Maar het dient een gezonde traktatie te zijn. De medewerkers spreken met u af op welk tijdstip de verjaardag wordt gevierd, zodat u hierbij aanwezig kunt zijn.      
 12. Praktische kleding met een eenvoudige sluiting waarin uw kind zich goed kan bewegen, is het meest comfortabel. Houd er rekening mee dat kleding vuil kan worden door knutselen, verven of buiten spelen.   
 13. Kenmerk jasjes, tasjes, rugzakjes en trommeltjes duidelijk voorzien van voor- en achternaam van uw kind. Zo voorkomen we dat spullen zoekraken of aan een andere kind worden meegegeven.   

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. In het belang van uw kind stellen wij overleg met opvoeders erg op prijs. Hebt u kritiek, vragen of ideeën? Neem dan contact op met Spelenderwijs.