Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

't Vliegje - Bunde

peuteropvang
adres
Lindenlaan 75
6241 BB Bunde
LRK nr
238937975
openingstijden

maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

Peuteropvang 't Vliegje is gehuisvest in OBS De Bundeling, een unieke plek voor uw peuter. Twee jaar lang naar hartelust spelen en ravotten, kennismaken met andere kindjes en de wereld buiten het gezin ontdekken. De pedagogisch medewerkers zullen bovendien op speelse wijze werken aan de taal- en rekenontwikkeling van uw peuter.

Eerst even wennen
Peuters hebben meestal eerst enige tijd nodig om te wennen. Daarna voelen ze zich over het algemeen gauw thuis. De aanpak bij de gewenning kan voor iedere peuter anders zijn. We spreken met u als opvoeder af hoe we dit met uw kind gaan doen zodat hij of zij zich snel op het gemak voelt en met veel plezier naar de peuteropvang komt.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
VVE speelplezier
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?