Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

Roelekeboel - Eijsden

peuteropvang
adres
Kramsvogel 42e
6245 RE Eijsden
LRK nr
487552660
openingstijden

maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

Peutercentrum Roelekeboel maakt deel uit van Brede School op de Cour. Hierdoor kunnen we via korte lijnen samenwerken en contact houden met JGZ, maatschappelijk werk en de twee basisscholen. Ieder schooljaar wordt er onderling afgestemd aan welke activiteiten van de basisscholen het peutercentrum zal deelnemen. Op die manier worden de peuters spelenderwijs vertrouwd met beide basisscholen.

Speelplezier
In de groepen van Roelekeboel wordt gewerkt met de methode Speelplezier. De pedagogisch medewerkers zijn al jaren gespecialiseerd in deze wijze van voorschoolse educatie. Ze zorgen voor vaste, terugkerende Speelplezieractiviteiten.
Iedere ochtend verloopt in grote lijnen als volgt: er wordt gestart met het kringgesprek waarin liedjes worden gezongen en verteld en geluisterd wordt naar elkaar aan de hand van het Speelplezier thema. Daarna kunnen de peuters knutselen, of spelen in de diverse speelhoeken. Er wordt samen fruit gegeten aan de tafel, en daarna wordt er buiten gespeeld in de natuurtuin. Roelekeboel schenkt naast de uitvoering van de Speelplezierthema’s veel aandacht aan de lokale tradities, zoals de Bronk en Carnaval.

Natuurtuin
De groene omgeving van de Brede School loopt door tot in de natuurtuin op de speelplaats. Ook de peuters spelen in deze natuurtuin met daarin heel veel plekken om kriebelbeestjes te ontdekken, maar ook om de invloed van de seizoenen op de planten te kunnen zien, voelen en ruiken.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
VVE speelplezier
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?