Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

Peutercentrum Sittard - Sittard

peuteropvang
adres
Vastradastraat 2
6137 AM Sittard
LRK nr
233080363
openingstijden

maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

Peutercentrum Sittard heeft 3 peutergroepen; de groepen zijn naast elkaar gevestigd. Iedere peuter heeft zijn vaste groepsruimte en vaste pedagogisch medewerkers.

Dagindeling
Elke ochtend kent een herkenbare structuur. Er is tijd om vrij te spelen in de speelhoeken. De peuters kunnen zelf kiezen met wie en met wat ze spelen. Er zijn ook enkele 'klassikale' momenten tijdens een ochtend, zoals de kring. In de kring worden aan de hand van het actuele thema boekjes voorgelezen en verhalen verteld. Maar ook zingen en bewegen komen aan bod.

Tijdens verschillende momenten gedurende de ochtend spelen de peuters in kleine groepjes samen met een van de pedagogisch medewerkers. De activiteiten in de kleine groepjes zijn heel verschillend. Er wordt geknutseld, voorgelezen of gespeeld in de speelhoeken. Natuurlijk worden ook spelletjes gedaan.

Thema's
Iedere groep werkt met thema’s. Dit wisselt elke 4 tot 6 weken weken. Thematisch komen zo nieuwe woorden en begrippen aan bod, die de peuters spelenderwijs tot zich nemen. De opvoeders worden telkens over het actuele thema geïnformeerd door middel van een themabrief. Zo kunt u thuis samen met uw kind ook aan de slag.

Gezond eten
Tweemaal per dagdeel eten de peuters en pedagogisch medewerkers samen. Eenmaal is er een zogenoemd fruit/groentemoment. Hiervoor nemen de kinderen zelf fruit of groente mee. Tijdens het tweede eetmoment krijgen de peuters een gezond tussendoortje. Dit wordt verzorgd door Spelenderwijs.

Kindcentrum Sittard
In hetzelfde gebouw als ons peutercentrum zijn ook de jongste kinderen van de basisschool van Kindcentrum Sittard gehuisvest. Peuters die doorstromen naar de basisschool worden hierop goed voorbereid. Ze leren het gebouw en de leerkrachten kennen doordat we gezamenlijke activiteiten organiseren en geregeld op bezoek gaan in de schoolklassen.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw peuter bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
VVE Uk & Puk en speelplezier
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?