Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

Humpie Dumpie - Margraten

peuteropvang
adres
Pres. Kennedystraat 44
6269 CC Margraten
LRK nr
217415799
openingstijden

maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

Peutercentrum Humpie Dumpie is gevestigd in de Multifunctionele Accomodatie van Margraten. Een prachtig gebouw onder andere ook Basisschool Maurice Rose, het Centrum voor Kind en Gezin en de Heuvelland bibliotheek zijn gevestigd. De ingang van Humpie Dumpie is aan de Beatrixlaan.

Speelplezier
In de groep van Humpie Dumpie wordt gewerkt met de methode Speelplezier. De pedagogisch medewerkers zijn al jaren gespecialiseerd in deze wijze van voorschoolse educatie. Ze zorgen voor vaste, terugkerende Speelplezieractiviteiten.
Iedere ochtend verloopt in grote lijnen als volgt: er wordt gestart met het kringgesprek waarin liedjes worden gezongen en verteld en geluisterd wordt naar elkaar aan de hand van het Speelplezier thema. Daarna kunnen de peuters knutselen, of spelen in de diverse speelhoeken. Er wordt samen fruit gegeten aan de tafel, en daarna wordt er buiten gespeeld. De inrichting van de diverse speelhoeken wordt telkens aangepast aan het thema van Speelplezier.

Extra speelruimte
Humpie Dumpie beschikt over een eigen gymzaal met een klim- en glijtoestel voor peuters. Buiten de groepsruimte hebben we nog meer extra speelruimte in de hal. Doordat de groepen 1 en 2 van BS Maurice Rose in dezelfde hal gevestigd zijn, is er een nauwe samenwerking met de basisschool.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw peuter bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
VVE speelplezier
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?