Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

De Wereldster - Meerssen

peuteropvang
adres
Pastoor Dominicus Hexstraat 16
6231 HG Meerssen
LRK nr
249939332
openingstijden

maandag t/m donderdag van 8.30 - 12.30 uur

Peuteropvang De Wereldster vormt samen met de basisschool, het kinderdagverblijf en de BSO kindercentrum de WereldSter. In het nieuwe gebouw, midden in Meerssen, is ook de bieb gevestigd.

Bij de peuteropvang kan uw peuter al een beetje kennismaken met 'de grote school'. Zeker omdat De Wereldster nauw samenwerkt met de basisschool. Het geeft uw peuter een mooie start als hij of zij straks op 4-jarige leeftijd doorstroomt naar deze basisschool. Maar dat is zeker geen verplichting. U bent vrij om te kiezen.

Doorgaande lijn
De pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de groepen 1 en 2 van de basisschool besteden veel tijd en aandacht aan een duidelijke doorgaande lijn in de voor- en vroegschoolse educatie. Gezamenlijk volgen ze bijscholing en vormen ze een duidelijke visie op het jonge kind! Er vindt regelmatig overleg plaats, thema’s sluiten op elkaar aan en feest- en andere bijzondere dagen worden samen gevierd.

Samen met de andere kindpartners
Veel ruimtes zijn bedoeld voor gezamenlijk gebruik. De peuters zijn samen met de pedagogisch medewerkers geregeld te vinden bij de ruimtes waar ook de BSO van MIK gevestigd is.
De verschillende activiteitenhoeken zijn verdeeld zijn over meerdere ruimtes, waardoor de kinderen goed kunnen kiezen wat ze willen doen. Ook de gemeenschappelijke ruimtes van de basisschool worden door de peuters gebruikt. Hier bevindt zich o.a. een voorleeshoek, een kookhoek en een beweegruimte.
Buiten kunnen alle kinderen zich heerlijk uitleven op het uitdagende speelveld. Naast een prachtig pannavoetbalveld en een mini-sintelhardloopbaan biedt het speelveld een klimtoestel en allerlei objecten voor freerunning.

Dagindeling
De Wereldster werkt met een duidelijke dagindeling. Spelen en spelend leren is heel belangrijk. Dit is ook duidelijk te zien in de inrichting. Gezond eten en veel bewegen staan hoog in het vaandel. Hierin geven de pedagogisch medewerkers uiteraard het goede voorbeeld.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw peuter bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
VVE speelplezier
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?