Bezig met laden...
Buitenschoolse opvang
Op een locatie bij u in de buurt

BSO Reuzepas - Geleen

buitenschoolse opvang (bso)
adres
Verdistraat 25
6164 CK Geleen
LRK nr
387849178
openingstijden

maandag, dinsdag en donderdag van 7.00 uur totdat school begint en na schooltijd tot 18.30 uur
(op woensdag en vrijdag gaan kinderen naar BSO de Kluis)
tijdens vakanties van 7.00 - 18.30 uur

Wilt u opvang op dagen die wij momenteel niet zijn geopend, dan kunt u dit bij uw aanmelding of bij onze planning kenbaar maken. Bij voldoende interesse en daadwerkelijke aanmeldingen kan er een aanpassing in de openstelling plaatsvinden.

Kinderopvang Reuzepas is gevestigd in het IKC Reuzepas van Geleen. Het IKC Reuzepas is een prachtig, nieuw gebouw, waarin o.a.de volgende faciliteiten gehuisvest zijn: peuteropvang, logopedie, ergotherapie en huiswerkbegeleiding. De kinderopvang bestaat uit een Buitenschoolse Opvang en een Kinderdagverblijf. Doordat alles zich in hetzelfde gebouw bevindt, is er een nauwe samenwerking. Opvang op maat is het streven.

Voor- en Buitenschoolse Opvang Reuzepas
Bij de VSO en BSO zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar buiten schooltijden welkom in een knusse, huiselijke ruimte in het gebouw.  Er worden allerlei activiteiten georganiseerd en in overleg met school wordt een activiteitenprogramma gemaakt.
De BSO beschikt over een gymzaal met een klim- en glijtoestel, een grote buitenspeelplaats en een klein knus binnenplaatsje met een picknicktafel. Fijne mogelijkheden om energie kwijt te raken terwijl de motoriek gestimuleerd wordt.

Ideeën zijn welkom
De vaste pedagogisch medewerkers zorgen in overleg met u ervoor dat uw kind zich welkom en veilig voelt. Mocht u zelf nog ideeën hebben... alle ideeën zijn welkom.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?