Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

't Hummelhöfke - Oirsbeek

peuteropvang
adres
In de Pollack 2
6438 GG Oirsbeek
LRK nr
879844759
openingstijden

maandag- t/m vrijdagochtend van 8.15 - 12.15 uur
maandag- en donderdagmiddag van 13.00 - 15.30 uur (met ingang van 1 januari 2024 van 13.00 - 16.15 uur)

Peuteropvang ‘t Hummelhöfke, gelegen nabij de basisschool en het kinderdagverblijf van Humankind, beschikt over een goede parkeervoorziening. Ideaal als u op een regenachtige dag uw peuter met de auto wilt brengen en halen.

Twee kringactiviteiten per dagdeel
De jonge pedagogisch medewerkers geven de kinderen veel ruimte voor vrij spel, maar vragen de kinderen toch twee keer per dag om mee te doen aan een kringactiviteit. Tijdens deze kringactiviteit wordt, aan de hand van een wisselend thema, veel aandacht besteed aan taalontwikkeling door het uitbreiden van de woordenschat: er worden versjes geleerd, liedjes gezongen en er wordt interactief voorgelezen. Beginnende rekenontwikkeling komt ook aan de orde tijdens de kringactiviteit.

Een goede basis
Ook individueel worden de peuters geprikkeld om met taal bezig te zijn. Door deze extra aandacht willen de medewerkers, samen met de ouders en de basisschool, ervoor zorgen dat het kind een goede basis meekrijgt voor de verdere schoolloopbaan.

Wisselende thema 's 
’t Hummelhöfke werkt met vierwekelijkse thema’s. Afhankelijk van het thema vinden er allerlei activiteiten plaats zoals een herfstwandeling, pepernoten bakken of een uitstapje naar de plaatselijke bakker.

Buitenspelen
Als het weer het toelaat spelen de peuters elk dagdeel een half uurtje buiten; bij slecht weer wordt er gebruik gemaakt van de gymzaal van de basisschool.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw peuter bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
VVE Uk & Puk
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?