Bezig met laden...
Kinderdagverblijven
Op een locatie bij u in de buurt

KDV Upke Dupke - Puth

kinderdagverblijf (kdv)
adres
Keldenaar 10
6155 NM Puth
LRK nr
185881786
openingstijden

maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur

Bij KDV Upke Dupke in Puth zijn kinderen van 0 tot 4 jaar van harte welkom. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen. De groepsruimte is sfeervol, overzichtelijk en herkenbaar met duidelijk afgebakende hoeken en foto’s van het materiaal op lades en kasten. Het is een kindvriendelijke ruimte waarin kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Wij bieden passend spelmateriaal voor alle ontwikkelingsgebieden en verschillende moeilijkheidsniveaus. Aan een aparte tafel in ons lokaal kunnen de kinderen lekker kleuren, verven, en plakken.

Dagritme
De pedagogisch medewerkers werken met een vast dagschema. De dagindeling is een leidraad en geeft de kinderen houvast en structuur. We zingen verschillende liedjes op vaste tijdstippen om aan te geven wat we gaan doen.
In het belang van het kind kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld bij een verjaardag of een afscheid. De slaaptijden van de kinderen zijn mede bepalend in het dagritme. Ook houden we rekening met een vast fruitmoment en een vast verschoonmoment. In een dagboekje leggen wij voor kinderen tot 1 jaar vast op welke momenten de kinderen geslapen hebben, een voeding hebben gehad en verschoond zijn.
Voor de oudere kinderen is er dagelijks een buitenspeelmoment en een vrij speelmoment. Vaak in combinatie met een ontwikkelingsgerichte activiteit.

Buiten spelen
Als het weer het toelaat, spelen de kinderen elke dag buiten. Er is voldoende ruimte om te bewegen en te ontdekken. De buitenruimte, met bestrating en gras, is afgebakend door een heg. Fietsen, rennen, krijten, met ballen gooien, voetballen en spelen in de grote zandbak met verschillend zandbakmateriaal, het kan allemaal. De kinderen zijn vrij om zelf te kiezen waarmee ze willen spelen. Er is altijd begeleiding en toezicht tijdens dit speelmoment. Ook voor de baby’s is er een fijne plek om veilig en rustig buiten te kunnen spelen.

Het aanbod
Bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen doen wij met behulp van thema’s en de daarbij behorende activiteiten. Voorbeelden van thema’s zijn lente, Sinterklaas, kerstmis, feest en dieren.
De activiteiten stimuleren de sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen en worden aan de belevingswereld en ontwikkelingsniveau van het kind aangepast.

Educatief partnerschap
Wij vinden het belangrijk dat u als opvoeders kunt deelnemen aan verschillende activiteiten die we organiseren. Wij informeren u door middel van een nieuwsbrief over nieuwe thema's en activiteiten. Zo'n nieuwsbrief ontvangt u zesmaal per jaar.
Tijdens breng- en haalmomenten is er gelegenheid om informeel informatie uit te wisselen, bijzonderheden te bespreken en vragen te beantwoorden. Eventuele zorgen of tips delen we tijdens aparte oudergesprekken.

Warme overdracht
Elk kind dat KDV Upke Dupke verlaat als het 4 jaar wordt, dragen we warm over aan de leerkracht van groep 1, uiteraard met uw toestemming. Dit is gericht op het doorgeven van informatie over de ontwikkeling van de peuter zodat school daarop kan aansluiten. Zo geven we vorm aan de doorgaande ontwikkeling van de kinderen.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?