Bezig met laden...
Kinderdagverblijven
Op een locatie bij u in de buurt

KDV Eigen-Wijs - Spaubeek

kinderdagverblijf (kdv)
adres
Musschenberg 26B
6176 BD Spaubeek
LRK nr
122282553
openingstijden

maandag t/m vrijdag van 7.30 uur - 18.00 uur

KDV Eigen-Wijs is gevestigd in de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek. Een mooi, nieuw, multifunctioneel en sfeervol gebouw waar cultuur, horeca, sport, huisarts en onderwijs een plaats hebben.
Samen met de buitenschoolse opvang en de basisschool vormt het KDV een IKC. Nauwe samenwerking staat hoog in het vaandel en samen streven we naar een IKC waar het welbevinden van het kind centraal staat.

Opvang op maat
KDV Eigen-Wijs biedt opvang aan kinderen, in een zogenoemde verticale groep, van 0 tot 4 jaar. In ons KDV bieden we ook enkel peuteropvang aan voor peuters van 2 tot 4 jaar.

De pedagogisch medewerkers bieden de kinderen een gestructureerd dagprogramma waarin ruimte is voor verschillende activiteiten en vrij spel. Ze vinden het belangrijk dat kinderen ook kunnen ravotten en met elkaar spelen. De pedagogisch medewerkers begeleiden kinderen in spel en activiteit om zo alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Aan de hand van de VVE-methode Speelplezier bieden ze optimaal aandacht aan de taalvaardigheid van peuters. 
In het dagprogramma voor baby’s houden de pedagogisch medewerkers het dagritme van thuis aan. Opvoeders van de allerkleinsten worden via een digitaal logboek op de hoogte gehouden gedurende de dag, zodat ze vanuit thuis of werk kunnen meegenieten. Opvang op maat is ons streven.

De groepsruimte
In de groepsruimte zijn verschillende hoeken gecreëerd, zoals een bouwhoek, huishoudhoek en ateliertje. Dit biedt kinderen de mogelijkheid om zich in hun eigen tempo in verschillende ontwikkelingsgebieden te ontplooien. De baby’s vinden hun rust in een apart gedeelte van de ruimte. Hier kunnen ze lekker in de grondbox of snoezelen in een hangwiegje.

De ruimte van het kinderdagverblijf is direct naast de kleutergroepen. Hierdoor is de drempel bij doorstroming naar de basisschool minimaal. Zodra kinderen naar groep 1 gaan, zorgen de pedagogisch medewerkers voor een warme overdracht met school. Ook de BSO grenst aan het KDV ruimte. Het resultaat: een natuurlijke en prettige overgang voor de kinderen én korte lijntjes met collega's.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij u in de buurt? U bent samen met uw kind van harte welkom om een keer een kijkje te komen nemen. Heeft ons KDV uw interesse gewekt? Neem dan contact op met de locatie om een afspraak te plannen.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
VVE speelplezier
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?