Bezig met laden...
Kinderdagverblijven
Op een locatie bij u in de buurt

KDV De Loft - Sittard

kinderdagverblijf (kdv)
adres
Berkenlaan 52
6133 WZ Sittard
LRK nr
770000034
openingstijden

maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur

KDV De Loft is gevestigd in Kindcentrum De Loft; gelegen in de nabijheid van het stadspark, vlakbij de mooie natuur in Ophoven, rondom de opnieuw aangelegde Molenbeek. De opvang wordt aangeboden in een zogenoemde verticale groep aan maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar. 

In KDV De Loft staat spelen en al spelend ontwikkelen centraal, in een veilige omgeving. De pedagogisch medewerkers hebben persoonlijke aandacht en volgen de behoefte van het kind – uiteraard binnen de mogelijkheden van het moment. 

Ruimte met diversiteit in speelmateriaal
Binnen de groepsruimte is er voor zowel baby's als peuters vanalles te ontdekken. Voor de jongste kindjes is er bijvoorbeeld een lage softbox; zij blijven zo veilig en geborgen betrokken bij de dynamiek in de groep. Er is ook een bouwhoek, huishoek en atelier, en er is veel ‘loose-parts’ en ‘open-end’ speelmateriaal dat aanzet tot creatief denken. Zo zijn er verschillende activiteiten voor kinderen om hun talent te ontdekken. De ruimte is neutraal en met natuurlijke materialen ingericht, veilig voor alle leeftijden. Dit geldt ook voor de buitenruimte. De pedagogisch medewerkers volgen de interesses van kinderen om de eigen motivatie in ontwikkeling te stimuleren. Er zijn speciale materialen die de nieuwsgierigheid prikkelen voor kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging.

Samenwerking in KC De Loft
Waar het kan, maakt KDV De Loft gebruik van de beweegzaal en het leerplein in KC De Loft. Voor kinderen met een andere - meer uitdagende - ontwikkelbehoefte wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met peuteropvang De Loft en de basisschool in het kindcentrum. In KC De Loft werkt één team van kindprofessionals, ieder met een eigen vakgebied. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten delen elkaars expertise. Stroomt een kind door van het KDV naar de basisschool, dan wordt er gezorgd voor een soepele overgang. Het kind kan vooraf meekijken in de kleutergroep en kennismaken met de leerkracht en eventueel BSO De Loft.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?