Bezig met laden...
Kinderdagverblijven
Op een locatie bij u in de buurt

KDV de Leeuwerik - Einighausen

kinderdagverblijf (kdv)
adres
Boschweg 70
6142AD Einighausen
LRK nr
215534876
openingstijden

maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur
Bij voldoende belangstelling is opvang beschikbaar vanaf 7.00 uur en tot 18.30 uur.

Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn gevestigd in de brede school de Leeuwerik in Einighausen.  In het nieuwe gebouw (2009) in een mooie landelijke omgeving is er een intensieve samenwerking met de basisschool en peutercentrum 't Soosje. 
Het motto van de Leeuwerik: samen kansrijk! 

Bij KDV de Leeuwerik zijn alle kinderen van 0 tot 4 jaar welkom in een veilige en vertrouwde omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen. De opvang wordt aangeboden in een zogenoemde verticale groep; maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het is mogelijk om maatwerk in te kopen en flexibele opvang af te nemen.
Bovendien is er sprake van aansluitend aanbod bij peutercentrum 't Soosje. Bezoekt uw peuter 't Soosje? Dan is uw kind aansluitend welkom bij KDV de Leeuwerik.

Er is een mooie ruime groepsruimte. Tijdens en na schooltijd kunnen de kinderen gebruik maken van de kleine gymzaal waar de pedagogische medewerksters "gymlesjes" kunnen verzorgen of de kinderen lekker laten ravotten!
De baby’s kennen een eigen ritme van thuis; hiermee wordt natuurlijk rekening gehouden. Voor kinderen van 0 tot 2 jaar wordt een logboekje bij gehouden. Ouders noteren voedingen en slaapritmes in het logboekje en eventuele bijzonderheden. De pedagogisch medewerkers verwerken dit op de dagstaten. Ook wordt er door de leiding in de boekjes geschreven hoe het eten, drinken en het slapen elke keer is gegaan. En er wordt opgeschreven wat het kind die dag gedaan heeft. 

De pedagogische medewerkers bieden de kinderen een dagprogramma waarin allerlei activiteiten worden aangeboden en alle ontwikkelingsgebieden van uw kind gestimuleerd worden. In de groepsruimte zijn verschillende hoeken, waardoor de kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontplooien. Alle kinderen worden geobserveerd en de ontwikkelingen worden van alle kinderen bijgehouden. Zodra de kinderen doorstromen naar de basisschool wordt er gezorgd voor een warme overdracht naar de basisschool toe.

De Leeuwerik beschikt over een grote buitenruimte waar de kinderen kunnen klimmen, glijden, fietsen, krijten, enzovoort. Ook maken de medewerkers regelmatig een wandeling met de kinderen met of in onze bolderkar door het “bos”.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?