Bezig met laden...
Kinderdagverblijven
Op een locatie bij u in de buurt

KDV de Bron - Neerbeek

kinderdagverblijf (kdv)
adres
Beijensweide 19
6191 EK Neerbeek
LRK nr
338781602
openingstijden

maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur
Bij voldoende belangstelling is opvang beschikbaar vanaf 7.00 uur.

Kinderdagverblijf de Bron is gevestigd in Brede School De Bron in Neerbeek. KDV de Bron biedt opvang voor baby's en peuters van 0 tot 4 jaar aan. Er zijn vier groepen: twee babygroepen voor kinderen van 0 tot 2 jaar en twee peutergroepen voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Het aanbod in deze laatste groep is gericht op een goede voorbereiding op de basisschool. In alle groepen wordt gewerkt met de VVE-methodiek Uk & Puk.

Veilig en vertrouwd
De kinderen zijn ingedeeld in vaste stamgroepen en alle groepen worden begeleid door vaste pedagogisch medewerkers. Wel zo fijn dat u en uw kind altijd dezelfde gezichten zien.

Activiteiten
Bij KDV de Bron kunnen alle kinderen, spelen, zingen, verhaaltjes lezen, knutselen, gymen en buiten spelen, mits het weer dat toelaat. Wel kennen de dagen een vast dagprogramma. Dat biedt de kinderen vertrouwen en houvast. 
De pedagogisch medewerkers gaan dagelijks met de kinderen naar buiten om te wandelen of te spelen, geregeld op het naastgelegen sportveld. Indien dit vanwege het weer niet kan, maken wij graag gebruik van de uitdagende beweegvloer in onze mooie middenruimte.

Doorstroom naar de basisschool
Veel kinderen die KDV de Bron bezoeken stromen door naar de basisschool in hetzelfde gebouw. Veel kinderen én opvoeders vinden dat prettig. Het geeft ze een vertrouwd gevoel.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?