Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

De Bron - Neerbeek

peuteropvang
adres
Beijensweide 19
6191 EK Neerbeek
LRK nr
148242169
openingstijden

maandag t/m vrijdag van 8.15 - 12.15 uur

Peuteropvang De Bron is gelegen in Brede school de Bron in Neerbeek. Behalve de peuteropvang zijn in de Brede school ook een kinderdagverblijf, de BSO en de basisschool gevestigd. Met de basisschool werken we nauw samen. De peuters leren veel vaardigheden die ze nodig hebben in de omgang met anderen én ze worden goed voorbereid op de start op de basisschool.

Een vast dagritme
De pedagogisch medewerkers bieden de peuters dagelijkse activiteiten aan volgens een vaste dagindeling. Dit biedt het kind houvast en herkenning waardoor het zich veilig kan voelen en bewegen. Geen ochtend verloopt echter hetzelfde; er wordt dagelijks gevarieerd in het activiteitenaanbod. Vrij spel binnen en buiten, begeleid spel, kringactiviteiten en samen een tussendoortje eten. Het komt allemaal aan bod. Tijdens het vrij spelen is er ruimte voor eigen keuzes en het ontdekken van voorkeuren. Door middel van begeleid spel leert het kind nieuwe technieken, materialen en vaardigheden op het gebied van taal-, spel-, sociale en emotionele ontwikkeling.

Samen leren
Bij de peuteropvang maken we gebruik van de VVE-methodiek Uk & Puk. De medewerkers ondersteunen de kinderen in de omgang met elkaar, bij het leren spelen naast en met elkaar, bij het samenwerken en rekening houden met elkaar. Duidelijke afspraken en voorbeeldgedrag zijn belangrijk. Zo leren de peuters hoe we met repect met elkaar en de omgeving om willen gaan.

Inrichting
De groepsruime is met aandacht ingericht. Openheid, overzicht en herkenbaarheid zijn belangrijke aspecten zodat de peuters zich veilig en op hun gemak voelen.
De inrichting van de binnen- en buitenruimte en het aanbod aan spelmaterialen zet aan tot experimenteren en onderzoeken van de eigen mogelijkheden. De speelhoeken bieden volop gelegenheid ot het ontwikkelen van taal, denkvermogen, creativiteit, motoriek en sociaal emotionele vaardigheden.
De ruimte is zo ingedeeld dat kinderen in kleine groepjes in de afgebakende speelhoeken kunnen spelen of zich even kunnen terugtrekken. Aankleding van de ruimte wisselt, passend bij de thema's die aan bod komen. De peuters maken kennis met een nieuw thema in de themahoek of aan de thematafel.

Lekker buiten spelen
We vinden het belangrijk dat de peuters veel buiten kunnen spelen en dat ze naast rennen, fietsen en klimmen ook andere ervaringen opdoen. Bijvoorbeeld met natuurlijke elementen zoals aarde, water, lucht, planten en beestjes. Zo leren ze de natuur kennen, ervan te genieten en er respectvol mee om te gaan.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw peuter bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
VVE Uk & Puk
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?