Bezig met laden...
Buitenschoolse opvang
Op een locatie bij u in de buurt

BSO Op de 10 Bunder - Wijlre

buitenschoolse opvang (bso)
adres
Tienbundersweg 1 (ingang aan zijkant van het gebouw)
6321 CP Wijlre
LRK nr
153991021
openingstijden

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na schooltijd tot 18.30 uur
vakanties en studiedagen van 8.00 - 18.30 uur

Wilt u opvang op dagen die wij momenteel niet zijn geopend, dan kunt u dit bij uw aanmelding of bij onze planning kenbaar maken. Bij voldoende interesse en daadwerkelijke aanmeldingen kan er een aanpassing in de openstelling plaatsvinden.

BSO Op de 10 Bunder is gevestigd in de basisschool. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen bij de BSO na school en tijdens vrije en studiedagen naar hartenlust spelen en ontspannen. Het buitenterrein is groot én uitdagend voor alle leeftijden. Daarnaast kunnen de kinderen heel veel ontdekken en bewegen in het naastgelegen park met uitdagende speelmogelijkheden.
Bij de BSO is er tijd om nieuwe dingen te ontdekken, buiten en binnen. Alleen spelen kan, maar natuurlijk ook samen met andere kinderen, vriendjes en vriendinnetjes.

Wensen en ideeën van kinderen zijn belangrijk
BSO is een vrijetijdsbeleving. Daarbij is er veel aandacht voor de belevingswereld en de interesses van de kinderen. We werken binnen onze huidige BSO’s met kwartaalthema’s. De kinderen hebben inspraak in de activiteiten en de invulling van de thema’s. Samen met hen onderzoeken we wat hun interesses en voorkeuren zijn. Welk speelgoed vinden ze leuk en wat missen ze bijvoorbeeld nog? Daarnaast biedt de pedagogisch medewerker nieuwe ideeën en materialen aan ter inspiratie.

Veel buiten spelen, bewegen en ontdekken vinden we belangrijk en stimuleren we daarom. Kinderen inspireren elkaar tot nieuw spel en nieuwe uitdagingen. Zo wordt vrije tijd en ontspanning bij BSO Op de 10 Bunder zeer waardevol voor de ontwikkeling van elk schoolgaand kind.
De BSO maakt gebruik van het podium in de grote gezamenlijke ruimte van de basisschool. Daarnaast is de gymzaal een vaste speelplek waar bewegen centraal staat. 

Vertrouwd en veilig
Spelenderwijs vindt het belangrijk dat er vaste pedagogisch medewerkers zijn; een voorwaarde om een vertrouwde omgeving voor de kinderen én hun opvoeders te bieden.
Bent u op zoek naar opvang voor uw kind buiten de tijden dat het naar de basisschool gaat of tijdens vakanties? Kom dan een keer samen met uw kind een kijkje nemen en kennis maken. U bent van harte welkom.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?