Bezig met laden...
Buitenschoolse opvang
Op een locatie bij u in de buurt

BSO Lindenheuvel - Geleen

buitenschoolse opvang (bso)
adres
Veermanstraat 9
6163 BR Geleen
LRK nr
151035878
openingstijden

maandag t/m donderdag van 7.30 uur totdat school begint en na schooltijd tot 18.30 uur
op vrijdag is BSO samengevoegd bij BSO Tinkeltime (Oud-Geleen)
tijdens schoolvakanties voegen we samen met BSO Tinkeltime van 8.00 tot 18.30 uur 

BSO Lindenheuvel is gevestigd in OBS De Duizendpoot locatie Lindenheuvel in Geleen. Bij de BSO zijn kinderen van 4 tot 13 jaar welkom in een knusse, huiselijke ruimte in het schoolgebouw. Plezier, aandacht en respect zijn sleutelwoorden bij BSO Lindenheuvel. Andere kinderen ontmoeten, plezier beleven en 'thuiskomen' na school staan centraal.

In een gezellige omgeving met uitdagend spelmateriaal, passend bij alle verschillende leeftijden en een gevarieerd activiteitenaanbod, krijgt elk kind de ruimte en vrijheid om eigen keuzes te maken. De initiatieven van het kind worden gevolgd met oog voor de eigenheid en het talent van het kind, zodat het zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk individu dat respect leert hebben voor anderen en de omgeving.

Veilig en vertrouwd
De kinderen zijn ingedeeld in een vaste groep die wordt begeleid door vaste pedagogisch medewerkers. Wel zo fijn dat uw kind en u altijd dezelfde gezichten zien.

Binnen én buiten
De groepsruimte straalt rust en overzicht uit. De inrichting is afgestemd op de verschillende ontwikkelingsgebieden, leeftijden en behoeften van de kinderen. Er zijn verschillende speelhoeken: een huishoek, een bouwhoek, een eethoek met spellen en knutselspullen, een airhockey- en voetbaltafel, een leeshoek, een theaterhoek, het atelier en een gezellige zithoek. De kinderen kunnen ook gebruik maken van de speelzaal van de basisschool. De speelzaal van de basisschool wordt bezocht voor bewegingsspel met materialen zoals ballen, hoepels en klimmen op de rekken.

Elke dag spelen de kinderen buiten op de speelplaats van de basisschool, mits het weer dat toelaat. Er zijn verschillende spelmogelijkheden op de betegelde buitenspeelruimte. Er is voldoende plaats en materiaal om te fietsen, voetballen, rennen, klimmen en met ander bewegingsmateriaal te spelen. Maar er is ook nog een hele bijzondere tuin!

Activiteiten
Opvang bij BSO Lindenheuvel kenmerkt zich door een gestructureerd aanbod van activiteiten, passend bij verschillende thema's zoals carnaval, het voorjaar, enzovoort. Structuur biedt de kinderen vertrouwen en houvast. Variatie vinden we belangrijk, er moet iets te kiezen zijn.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?