Bezig met laden...
Buitenschoolse opvang
Op een locatie bij u in de buurt

BSO De Vrijbuiters - Puth

buitenschoolse opvang (bso)
adres
Kerkweg 64
6155 KN Puth
LRK nr
975911004
openingstijden

maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd tot 18.30 uur

Wilt u opvang op dagen die wij momenteel niet zijn geopend, dan kunt u dit bij uw aanmelding of bij onze planning kenbaar maken. Bij voldoende interesse en daadwerkelijke aanmeldingen kan er een aanpassing in de openstelling plaatsvinden.

Bij onze BSO in Puth zijn kinderen van 4 tot en met 12 jaar van harte welkom. De BSO, op loopafstand van de basisschool in Puth, heeft 2 groepsruimtes met de uitstraling van een grote, gezellige huiskamer waar de kinderen zich thuis voelen.
In het midden van de ruimte staan grotere tafels waaraan we eten en knutselen. De ruimte is verder verdeeld in verschillende hoeken, met een keuken voor leuke en lekkere kook- en bakactiviteiten, een eet/werkhoek waar de kinderen spelen, knutselen, bouwen, lezen of gewoon even lekker op de bank hangen, en een knusse zithoek met een kleine bibliotheek waar de kinderen zich kunnen terugtrekken en ‘chillen’.

Aanbod
De pedagogisch medewerkers werken met een vast dagschema. De dagindeling is een leidraad en geeft de kinderen houvast en structuur. In het belang van het kind kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld bij een verjaardag of een afscheid.

Ons activiteitenaanbod is themagericht/seizoensgebonden, vaak afgestemd op school en aansluitend bij de wensen van de kinderen.

Buiten spelen
Als het weer het toelaat, spelen de kinderen elke dag buiten. Op de grote buitenplaats kunnen ze naar hartelust spelen en ravotten. Bij goed weer zetten we een tafel buiten waaraan de kinderen kunnen tekenen, kleuren of een spelletje spelen.

Educatief partnerschap
Wij vinden het belangrijk dat u als opvoeders actief betrokken bent bij onze opvang. Wij informeren u door middel van een nieuwsbrief over nieuwe thema's en activiteiten.
Tijdens haalmomenten is er gelegenheid om informeel informatie uit te wisselen, bijzonderheden te bespreken en vragen te beantwoorden. Eventuele zorgen of tips delen we tijdens aparte oudergesprekken.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde buitenschoolse opvang voor uw kind bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?