Bezig met laden...
Buitenschoolse opvang
Op een locatie bij u in de buurt

BSO de Lindegaerd - Rothem

buitenschoolse opvang (bso)
adres
Pastoor Geelenplein 2
6231 BP Rothem
LRK nr
124491777
openingstijden

maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd tot 18.00 uur

Wilt u opvang op dagen die wij momenteel niet zijn geopend, dan kunt u dit bij uw aanmelding of bij onze planning kenbaar maken. Bij voldoende interesse en daadwerkelijke aanmeldingen kan er een aanpassing in de openstelling plaatsvinden.

BSO de Lindegaerd is, samen met peuteropvang Olleke Bolleke, gevestigd in basisschool de Lindegaerd. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen er na school naar hartenlust spelen en ontspannen. Er zijn 22 kindplaatsen. De school en de opvang werken na schooltijd samen. De BSO medewerker werkt zowel in het onderwijs als bij de BSO. Dit zorgt voor een vertrouwd gezicht voor uw kind. 

Kinderen centraal
BSO de Lindegaerd in Rothem is een gezellige en kleine kern, waar ieder kind én medewerker zich welkom voelt. Er wordt ingezet op talentontwikkeling en er wordt gekeken naar de behoeften van de kinderen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast proberen wij zo veel mogelijk de samenwerking aan te gaan met het verenigingsleven in Rothem. 

Wij zien de BSO als een vrijetijdsbeleving. Dit betekent dat de kinderen inspraak hebben in de activiteiten en de invulling van thema's. Samen met kinderen onderzoeken we wat hun interesses en voorkeuren zijn. Waar spelen ze graag mee, of wat missen ze bijvoorbeeld? Daarnaast biedt de pedagogisch medewerker nieuwe ideeën of materialen aan ter inspiratie. 

We spelen vaak buiten. Bewegen en ontdekken vinden we belangrijk en dat stimuleren we. Zo is er op dinsdag en donderdag een vakdocent beweging aanwezig en maken we gebruik van de gymzaal.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

tarieven
aanmelden
GGD inspecties
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?