Bezig met laden...
Buitenschoolse opvang
Op een locatie bij u in de buurt

BSO De Den - Mheer

buitenschoolse opvang (bso)
adres
Burg. Beckersweg 45
6261 NX Mheer
LRK nr
364912728
openingstijden

maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd tot 18.30 uur
vakanties en studiedagen van 8.00 - 18.30 uur

Wilt u opvang op dagen die wij momenteel niet zijn geopend, dan kunt u dit bij uw aanmelding of bij onze planning kenbaar maken. Bij voldoende interesse en daadwerkelijke aanmeldingen kan er een aanpassing in de openstelling plaatsvinden.

BSO De Den vormt samen met ons peutercentrum De Den en de basisschool Kindcentrum De Den. Bij de BSO kunnen kinderen van 4 tot 13 jaar na school en tijdens vakanties, vrije dagen en studiedagen naar hartenlust spelen en ontspannen. Het buitenterrein is groot én uitdagend voor alle leeftijden.
Het kindcentrum ligt landelijk en midden in het groen. Bij de BSO is er ook tijd om nieuwe dingen te ontdekken, buiten en binnen. Alleen spelen kan, maar natuurlijk ook samen met andere kinderen, vriendjes en vriendinnetjes.

Wensen en ideeën van kinderen zijn belangrijk
BSO is een vrijetijdsbeleving. Daarbij is er veel aandacht voor de belevingswereld en de interesses van de kinderen. We werken binnen onze huidige BSO’s met kwartaalthema’s. De kinderen hebben inspraak in de activiteiten en de invulling van thema’s. Samen met hen wordt onderzocht wat hun interesses en voorkeuren zijn. Welk speelgoed vinden ze leuk en wat missen ze bijvoorbeeld nog? Daarnaast biedt de pedagogisch medewerker nieuwe ideeën of materialen aan ter inspiratie. Veel buiten spelen (op de speelplaats, maar ook in het veld of in het bos), bewegen en ontdekken vinden we belangrijk en stimuleren we daarom. Kinderen inspireren elkaar tot nieuw spel en nieuwe uitdagingen. Zo wordt vrije tijd en ontspanning bij BSO De Den zeer waardevol voor de ontwikkeling van elk schoolgaand kind.

De BSO maakt samen met de peuteropvang gebruik van de ruimten. Het lokaal is groot en ruim genoeg om voor alle leeftijden geschikte speelhoeken te creëren.

Vertrouwd en veilig
Spelenderwijs vindt het belangrijk dat er vaste pedagogisch medewerkers zijn; een voorwaarde om een vertrouwde omgeving voor de kinderen én hun opvoeders te bieden. Bent u op zoek naar opvang voor uw kind buiten de tijden dat het naar de basisschool gaat of tijdens vakanties? Kom dan een keer samen met uw kind een kijkje nemen en kennis maken. U bent van harte welkom.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Behalve lokale oudercommissies hebben we een Centrale Oudercommissie (COC). Deze commissie heeft adviesrecht op ons beleid. Zij geeft, met mandaat van de lokale commissies, gevraagd en ongevraagd advies.
Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt of gaat bezoeken? Dan kunt u dat kenbaar maken bij aanmelding of na aanvang van de opvang bij de locatiemanager.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.

tarieven
aanmelden
GGD-inspectierapport
Heeft u een vraag of wilt u kennismaken?