Bezig met laden...
SPELENDERWIJS
ontdekken, spelen en leren
28072020
Verruiming aanbod voorschoolse educatie in Beek

In 2020 worden bij onze peutercentra de openingstijden verruimd. Dit past bij de voorgenomen landelijke wijzigingen om het voorschools aanbod uit te breiden en sluit beter aan op de schooltijden. De implementatie vindt gefaseerd plaats. Met ingang van 1 september 2020 gebeurt dat bij onze locaties in de gemeente Beek.

30062020
Nieuw peutercentrum in Sittard: de Hoefer

In de nieuwe basisschool de Hoefer in Sittard opent Spelenderwijs met ingang van 24 augustus een nieuw peutercentrum. Bij deze nieuwe locatie aan de Berkenlaan 52 zijn peuters van 2 tot 4 jaar op maandag- tot en met donderdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur van harte welkom.