mijn
spelenderwijs
Peuterspeelzaal & Peuteropvang
't Vliegje - Bunde
Lindenlaan 75
6241 BB Bunde

telefoon
043 - 3645968

openingstijden

maandag- t/m vrijdagochtend van 8.30 - 11.30 uur

VVE Speelplezier


maximale groepsgrootte 16 peuters

LRK-nummer 238937975

Peutercentrum 't Vliegje is sinds het schooljaar 2015-2016 gehuisvest in OBS De Bundeling, een unieke plek voor uw peuter. Twee jaar lang naar hartelust spelen en ravotten, kennismaken met andere kindjes en de wereld buiten het gezin ontdekken. De pedagogisch medewerkers zullen bovendien op speelse wijze werken aan de taal- en rekenontwikkeling van uw peuter.

Eerst even wennen
Peuters hebben meestal eerst enige tijd nodig om te wennen. Daarna voelen ze zich over het algemeen gauw thuis. De aanpak bij de gewenning kan voor iedere peuter anders zijn. We spreken met u als opvoeder af hoe we dit met uw kind gaan doen zodat hij of zij zich snel op het gemak voelt en met veel plezier naar het peutercentrum komt.

GGD-inspectierapport
Klik hier om het gepubliceerde inspectierapport te bekijken.