Dit kan bijvoorbeeld in geval van een van de volgende situaties voorkomen:

 • Een van de opvoeders heeft een uitkering en de ander werkt. 
  In dat geval vragen beide opvoeders een IB60 formulier aan. Lever beide formulieren samen met de ingevulde en ondertekende ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ zo spoedig in bij het peutercentrum dat uw kind bezoekt.
 • Beide opvoeders ontvangen een uitkering.
  Ook in dat geval vragen beide opvoeders een IB60 formulier aan. Lever beide formulieren samen met de ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ zo spoedig in bij het peutercentrum dat uw kind bezoekt.
 • Eén opvoeder ontvangt een uitkering, de ander werkt niet en ontvangt geen uitkering:
  Beide opvoeders vragen een IB60 formulier aan. De opvoeder zonder werk of uitkering ontvangt in dat geval i.p.v. het IB60 formulier een verklaring van de Belastingdienst waaruit blijkt dat er over 2012 geen inkomen is geregistreerd. Lever alle formulieren samen met de ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ bij de locatie die uw peuter bezoekt in.
 • De alleenstaande opvoeder ontvangt een uitkering.
  Vraag het IB60 formulier aan en lever dit samen met de ingevulde en ondertekende ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ en de nieuwe plaatsingsovereenkomst in bij de locatie die uw peuter bezoekt.
 • De alleenstaande opvoeder werkt niet en ontvangt geen uitkering.
  Als u alimentatie ontvangt, overlegt u een bewijs waaruit de hoogte van de alimentatie blijkt. Daarnaast levert u de ingevulde en ondertekende ‘Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ samen met de nieuwe plaatsingsovereenkomst in bij de locatie die uw peuter bezoekt.

Op basis van de ingeleverde verklaring en de bijbehorende IB60 formulieren en/of eventuele andere documenten vraagt Spelenderwijs een bijdrage in de kosten door de gemeente voor u aan. U hoeft zelf geen contact met de gemeente op te nemen.