De kosten worden maandelijks vooruit op basis van het aantal overeengekomen uren bij u in rekening gebracht. Ten behoeve van betaling ontvangt u maandelijks rond de 25ste van elke maand via Mijn Spelenderwijs uw factuur. Deze wordt door ons - bij voorkeur - automatisch geïncasseerd. In geval van automatisch incasso ontvangt u 10 kalenderdagen voor incassodatum de factuur als vooraankondiging van incasso via Mijn Spelenderwijs.