Spelenderwijs biedt in de peutergroepen opvang aan voor kinderen van werkende ouders en voor kinderen van niet werkende ouders. De opvang is voor alle kinderen hetzelfde. Het verschil zit in de financiering.
Kinderen van werkende ouders maken gebruik van niet gesubsidieerde dagdelen. Deze ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Indien ouders niet voor deze toeslag in aanmerking komen, kunnen ze een bijdrage in de kosten door de gemeente krijgen. Een kind van niet werkende ouders maakt dan gebruik van gesubsidieerde dagdelen door de gemeente.