Als uw verzamelinkomen over 2012 zoals op het IB60 formulier staat vermeld, sterk afwijkt ten opzichte van uw huidige situatie dan adviseren wij u:

  • uw jaaropgave van 2013 mee te sturen. Deze jaaropgave heeft u van uw werkgever of de uitkerende instantie inmiddels ontvangen;
  • een bewijs te overleggen waaruit de gewijzigde financiële situatie blijkt, zoals een ontslagbrief of aanvang uitkering.