Momenteel ontvangt u van Spelenderwijs 11 maal per jaar een factuur voor uw ouderbijdrage. De overige kosten voor de opvang van uw peuter worden nu nog rechtstreeks door de gemeente aan Spelenderwijs betaald.

Na de omvorming tot peutercentrum ontvangt u maandelijks een factuur voor de volledige opvangkosten op basis van de overeengekomen uren, waardoor de hoogte van de maandelijkse factuur kan verschillen. Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden buiten beschouwing gelaten.
Als u in aanmerking komt voor een bijdrage in de kosten door de gemeente of als u gebruik maakt van een VVE plaats wordt op de factuur het bedag van uw ouderbijdrage vermeld èn de bijdrage van de gemeente. In dit geval betaalt u uiteraard alleen uw ouderbijdrage aan Spelenderwijs.