Werkende opvoeders die aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoen, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor opvoeders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, wordt de ouderbijdrage verlaagd.

Opvoeders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag 
Als u in aanmerking komt voor de toeslagregeling, betekent dat voor u het volgende:

  • De eerste 6 uur ouderbijdrage worden aan u in rekening gebracht. Hiervoor kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst en maandelijks op uw eigen rekening laten storten.
  • De gemeente betaalt de overige 6 uur ouderbijdrage volledig voor u rechtstreeks aan Spelenderwijs.
  • Het tarief is met ingang van 1 januari 2017 € 7,18 per uur.

Een proefberekening kinderopvangtoeslag maken 
Via www.toeslagen.nl kunt u alvast een proefberekening maken. Bij soort opvang kiest u 'Dagopvang' en bij soort opvanginstelling kiest u de optie 'Kindercentrum'. Voor de proefberekening hebben wij een voorlopig urenoverzicht 2017 voor u gemaakt. Dit overzicht treft u aan in de informatieset die u heeft ontvangen. Het uurtarief van de opvang door Spelenderwijs bedraagt € 7,18.

Zo ziet u of u mogelijk voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt en welk bedrag u dan maandelijks kunt ontvangen.

Geen recht op toeslag? 
Niet werkende ouders met een (gezamenlijk) jaarinkomen van € 0 tot en met € 25.000 zijn geen ouderbijdrage verschuldigd. 
Voor opvoeders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, wordt de ouderbijdrage verlaagd. Is uw (gezamenlijk) jaarinkomen € 25.001 of meer? Dan betaalt u volgens het prijspeil 2016 € 0,32 per uur. Dit uurtarief kan voor 2017 nog wijzigen. In dat geval wordt u daarover uiteraard weer geïnformeerd. De overige kosten worden door de gemeente betaald.

Natuurlijk moet u wel kunnen aantonen dat u geen recht op de toeslag heeft. Hiertoe vult u een 'Verklaring inzake kinderopvangtoeslag' in. Deze verklaring treft u in de informatieset aan.

Ook moet u een inkomensverklaring van de Belastingdienst overleggen. Als u aangifteplichtig bent, kunt u de Verklaring geregistreerd inkomen gratis aanvragen via de belastingtelefoon: 0800-0543. Wij adviseren u zo spoedig mogelijk deze verklaring van u en uw eventuele partner aan te vragen. Indien u en/of uw eventuele partner niet aangifteplichtig bent/is, kan en zal de Belastingdienst geen Verklaring geregistreerd inkomen verstrekken. In dat geval levert u de meest recente specificatie van uw salaris of uitkering, alsmede van uw eventuele partner, in.

Facturering en betaling 
Omdat Spelenderwijs de kosten bij vooruitbetaling in rekening brengt, ontvangt u in december 2016 de factuur voor januari 2017.

Ten behoeve van betaling ontvangt u maandelijks de factuur zoals u gewend bent. Mocht u nog geen machtiging tot automatisch incasso hebben gegeven, dan kunt u dat alsnog doen. Een machtigingsformulier treft u in de informatieset aan.

Heeft u ons al gemachtigd maandelijks de kosten te incasseren dan blijft deze machtiging ongewijzigd van kracht.