In de gemeente Meerssen wordt met ingang van 1 januari 2017 een nieuwe verordening voor peuterprogramma’s van toepassing.

De financiering van het peuterspeelzaalwerk en van VVE-plaatsen gaat veranderen. Het Rijk gaat via de toeslagregeling bijdragen in de kosten.

Wat verandert er?

  • Werkende ouders met peuters die een van onze locaties bezoeken, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst.
  • Met ingang van 1 januari 2017 brengt Spelenderwijs de kosten maandelijks rechtstreeks aan u in rekening, op basis van het overeengekomen aantal uren dat uw peuter onze locatie bezoekt.
  • Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet aan u in rekening gebracht.
  • De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.
  • Elke peutergroep wordt begeleid door twee gekwalificeerde beroepskrachten.

De ouderbijdrage
Via de navigatie links leest u alle informatie over de kosten voor reguliere peuteropvang en de kosten van een VVE-plaats als uw peuter een VVE-indicatie heeft en u gebruikmaakt van een VVE-plaats.

Geen recht op toeslag? 
De (gedeeltelijke) financiering van onze voorziening voor niet werkende ouders blijft bij de gemeente. Als u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, kunt u hiervoor in aanmerking komen.

Wat verandert er niet? 
De opvang van uw peuter door onze pedagogisch medewerkers blijft zoals u en uw kind gewend zijn. Daarmee blijft Spelenderwijs voor alle peuters van 2 en 3 jaar de vertrouwde plek waar hij of zij zich kan ontwikkelen door vriendschappen te sluiten, samen te spelen, te ontdekken en spelenderwijs te leren. Onze voorschoolse activiteiten blijven een belangrijke (pedagogische) voorziening als aanvulling op de opvoeding in het gezin en als onmisbare schakel in de voorbereiding op de basisschool.